Gabinet terapii integracji sensorycznej Pracowni Ego

Czym jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna pozwala nam poprawnie interpretować docierające do nas bodźce oraz właściwie kierować reakcjami na otaczający świat.

Nim uznasz swoje dziecko za nieśmiałe, lękliwe lub – przeciwnie – żywe, nadruchliwe, niespokojne i nieposłuszne, nim uznasz, że jest leniwe i niechętne do nauki, sprawdź, czy nie jest u niego zaburzona integracja sensoryczna.

Jeżeli wśród wymienionych rozpoznajesz kilka cech charakterystycznych dla Twojego dziecka, warto sprawdzić, czy nie ma ono trudności w sferze integracji sensorycznej.

-zaburzenia napięcia mięśniowego,

-nadruchliwość, niepokój dziecka,

-trudności w zakresie koncentracji uwagi,

-niezgrabność ruchowa pociągająca za sobą kłopoty w opanowaniu rozmaitych umiejętności ruchowych,

-nadwrażliwość dotykowa,

-nadwrażliwość na dźwięki, hałas, światło,

-niepewność, nieśmiałość,

-unikanie zabaw z rówieśnikami.

Terapia integracji sensorycznej pozwala na poradzenie sobie z tymi trudnościami. Jest również ważnym elementem terapii dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (ze stwierdzoną dysleksją, dysgrafią), deficytami uwagi, ADHD, ADD, zaburzeniami rozwojowymi, m.in. zespołem Aspergera, autyzmem, opóźnieniami w rozwoju.

Integracja sensoryczna jest niezwykle istotna w naszym codziennym życiu. Jest ona dla nas tak naturalna, że nie zauważamy tych procesów u siebie i często nie rozumiemy osób, które mogą mieć zaburzenia w tej sferze. Zanim podejmiemy pochopne decyzje, warto skorzystać z porady specjalisty w tej dziedzinie. Skuteczna terapia w Pracowni Ego z Warszawy może zdecydowanie poprawić jakość życia dzieci z trudnościami w sferze integracji sensorycznej i pomóc im w lepszym funkcjonowaniu i radzeniu sobie z rozwojowymi wyzwaniami.

Gabinet terapii integracji sensorycznej Pracowni Ego
ul. Królewicza Jakuba 28
Warszawa
www.ego-psychologia.pl
e-mail:
tel.: 22 423 16 49