Laboratorium Psychologii Procesu

W obecnym składzie oprócz założycielek są Sylwia Grenda, Agata Banach, Marta Pociecha i Ania Jachimiak.

Obszary naszej działalności obejmują terapię indywidualną oraz terapię dla par, dla rodzin i dla dzieci, w tym terapię w języku angielskim i za pośrednictwem skype’a, warsztaty rozwoju osobistego, grupy wsparcia dla kobiet i praca w kobiecych kręgach, projekty społeczne, projekty dla biznesu i innych organizacji, coaching oraz łatwo dostępne wsparcie terapeutyczne dla osób w trudnej sytuacji materialnej.

Laboratorium Psychologii Procesu
Warszawa ul. Żelazna 69a lok. 28
www.laboratorium-procesu.pl
http://laboratorium-procesu.blogspot.com

603 983 662