Poradnia Terapii Mutyzmu Mówię

Szerzymy wiedzę i świadomość społeczną na temat mutyzmu wybiórczego. Dążymy do tego, aby osoby z mutyzmem wybiórczym traktowane były ze zrozumieniem dla ich problemów i otrzymywały właściwą pomoc.

Jesteśmy pierwszym ośrodkiem w Polsce, który przygotowuje specjalistów: pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców do udzielania pomocy dzieciom z mutyzmem wybiórczym.

W naszej pracy kierujemy się standardami tzw. praktyki psychologicznej opartej na dowodach naukowych, świadczonej zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

Prowadzimy:

– Terapię dla dzieci

– Konsultacje indywidualne

– Grupy wsparcia

-Warsztaty edukacyjne

Zapraszamy do pierwszej w Polsce poradni terapii mutyzmu wybiórczego.

PORADNIA TERAPII MUTYZMU “MÓWIĘ”
ul. Bonifraterska 15/12
00-203 Warszawa

e-mail:
www.mutyzmwybiorczy.pl
https://www.facebook.com/mutyzmpl?ref=hl