Pracownia „Na Uboczu” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Specjalizujemy się głównie w pracy z rodziną, dzieckiem, małżeństwem.

Działamy od 1983r.  w ramach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz jesteśmy zarejestrowani jako Niepubliczna Poradnia Kuratorium Oświaty.

Oferta:

Pomoc psychologiczna (konsultacje, diagnoza, terapia):

•    Trudności wychowawcze i szkolne

•    Opóźnienia rozwojowe u dzieci

•    Dysleksja/dyskalkulia

•    Dojrzałość szkolna

•    Wybór szkoły i zawodu

•    Trening antystresowy i asertywność

•    Terapia indywidualna

•    Terapia małżeńska i rodzinna

Logopedia (dzieci i dorośli)

•    Zaburzenia mowy

•    Dykcja

•    Jąkanie

•    Logopedia medialna-technika wystąpień publicznych

•    Komunikacja językowa

Dane kontaktowe:
ul. Na Uboczu 22,
02-791 Warszawa-Ursynów
Tel. 22-648-61-75