Pracownia Psychologiczna Ego

Doświadczony psycholog czy psychoterapeuta z pracowni Ego z Warszawy z życzliwością i zrozumieniem podchodzi do problemów każdego pacjenta. Zdając sobie sprawę, iż każdy z nas jest inny, posiada inny bagaż doświadczeń i przeżyć, psycholog stara się jak najlepiej zrozumieć sytuację w jakiej pacjent się znajduje i zaproponować najlepszą drogę pomocy i wsparcia. Psychoterapeuta z warszawskiej Pracowni Psychologicznej Ego to osoba z dużą wiedzą i doświadczeniem, która angażuje się w pracę z pacjentem, by pomóc w odzyskaniu radości życia i spokoju.

Pracownia Psychologiczna Ego w Warszawie oferuje:

– dla rodzin i par

Konsultacje rodzinne

Konsultacje dla rodziców mających trudności w wychowaniu dzieci

Psychoterapia rodzin chorych na anoreksję i bulimię

Terapia małżeńska i terapia par przeżywających kryzys związku, przed, w trakcie i po rozwodzie

Mediacje w sytuacjach konfliktów małżeńskich i rodzinnych

Warsztaty dla rodziców wspierające ich w wychowaniu dzieci

– dla dzieci

Pomoc psychologiczna dla dzieci mających trudności adaptacyjne w przedszkolu i szkole

Diagnostyka psychologiczna dzieci z trudnościami w nauce oraz z deficytami rozwojowymi

Integracja sensoryczna – diagnostyka i terapia

Diagnostyka psychologiczna przyczyn trudności w nauce

Badanie i terapia pedagogiczna dzieci z dysleksją i dysgrafią

Terapia logopedyczna stymulująca rozwój mowy, terapia wad wymowy

Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci

Letnie i zimowe kolonie terapeutyczne dla dzieci

– dla dorosłych

Psychoterapia dla osób nie radzących sobie ze stresem

Konsultacje psychologiczne oraz psychoterapia dorosłych przeżywających problemy osobiste, nie radzących sobie z konfliktami w rodzinie i w pracy

Pomoc psychologiczna dla osób w trudnych sytuacjach życiowych (rozstanie, utrata bliskiej osoby, pracy, choroba)

Psychoterapia osób z depresją, nerwicami, chorych na anoreksję i bulimię,

Terapia DDA

– dla przedszkoli

Warsztaty dla nauczycieli i wychowawców

Konsultacje i superwizje dla nauczycieli

Konsultacje psychologiczne dla rodziców przedszkolaków i uczniów

Obserwacja psychologiczna dzieci

Wsparcie w tworzeniu indywidualnego programu wychowawczego dla dzieci z deficytami rozwojowymi i trudnościami emocjonalnymi

– dla firm

Szkolenia z obszaru work – life balance: dla pracowników – rodziców, dla mam, dla ojców, dla zapracowanych kobiet

Szkolenia i konsultacje wzmacniające potencjał osobisty pracowników

Coaching osobisty

Pracownia Psychologiczna Ego
ul. Murmańska 6 lok. 5
04-203 Warszawa
www.ego-psychologia.pl

tel.: 22 423 16 49