Przychodnia Wilanów

Przychodnia rozpoczęła działalność 5 maja 2011 roku w lokalu mieszczącym się przy ul. Sarmackiej 10C lob B na terenie Miasteczka Wilanów oferując mieszkańcom Wilanowa ambulatoryjne świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej oraz usługi diagnostyczne (USG, badania laboratoryjne).

Przychodnia po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia rozpoczęła świadczenie bezpłatnych usług medycznych dla wszystkich ubezpieczonych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W ramach opieki specjalistycznej przyjmują u nas specjaliści z zakresu:

PSYCHOLOGII – Poradnictwo psychologiczne dla rodziców, konsultacje rodzinne, zajęcia psychoterapeutyczne dla dzieci

 • rozwiązywanie trudności wychowawczych
 • diagnoza dojrzałości szkolnej i trudności w uczeniu się
 • terapia dziecięcych problemów
 • wspieranie dziecka i rodziców w sytuacji rozwodowej
 • opracowywanie indywidualnych programów stymulujących rozwój dzieci (także niemowląt) z opóźnieniem psychoruchowym
 • terapia dzieci ze spectrum autyzmu (w tym zespół Aspergera)


LOGOPEDII – Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci

 • profilaktyka logopedyczna
 • diagnoza logopedyczna niemowląt
 • pomoc dzieciom ze specyficznymi zaburzeniami językowymi – SLI (Dzieci te długo nie mówią, a kiedy zaczynają, mają kłopoty ze słownictwem i gramatyką. Są bystre, inteligentne, zdrowe)
 • pomoc w przypadkach opóźnionego rozwoju mowy
 • pomoc dzieciom z niepłynnością mowy
 • korygowanie wad wymowy
 • wprowadzanie alternatywnych form komunikacji u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego
 • łączenie metod tradycyjnej rehabilitacji z metodą integracji sensorycznej
 • opiekę neurologopedyczna nad noworodkami


FIZJOTERAPII

 • wspieranie rozwoju ruchowego małych dzieci metodą przyjazną dla dziecka i dla rodziców (NDT-Bobath)
 • wskazówki dotyczące pielęgnacji dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego
 • konsultacje dla rodziców oraz indywidualne zajęcia terapeutyczne dla niemowląt z problemami neurologicznymi i ortopedycznymi
 • wspomaganie rozwoju ruchowego małych dzieci ze złożoną niepełnosprawnością
 • łączenie metod tradycyjnej rehabilitacji z metodą integracji sensorycznej

Przychodnia Wilanów
ul. Sarmacka 10C lok. B
02-972 Warszawa