Punkt Przedszkolny Guzik z Pętelką


Zajęcia prowadzone w przedszkolu pozwalają realizować cele, które opierają się głównie na zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu oraz stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności i dążenia do osiągania celów.
W kameralnym domu mieszczą się sale do terapii grupowej, indywidualnej, logopedycznej oraz integracji sensorycznej. Wszystkie sale wyposażone są w odpowiednie pomoce dydaktyczne, co umożliwia prowadzenie różnorodnych zajęć, choć nie brakuje w nich również zabawek, gier i książek, co pozwala na pielęgnowanie i rozwijanie zainteresowań naszych przedszkolaków.
 
W naszym przedszkolu prowadzimy również (dla dzieci poza przedszkolnych):
konsultacje w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju
trening umiejętności społecznych (TUS)
terapię pedagogiczną
terapię psychologiczną
terapię logopedyczną
terapię integracji sensorycznej
terapię ręki
dogoterapię
diagnozę logopedyczną
diagnozę gotowości szkolnej
 
oraz
 
grupę wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych
szkolenia i warsztaty dla specjalistów, studentów i rodziców.
 
Punkt Przedszkolny „Guzik z Pętelką”
ul. Racławicka 112
02-634 Warszawa
tel. 531 025 500, 531 025 588
e-mail: