Gabinet psychologiczny dla dzieci i młodzieży

– diagnoza psychologiczna,

– wczesne wspomaganie rozwoju,

– terapia dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi m.in. autyzm, zespół Aspergera;

– indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

mgr psycholog Magdalena Bielawska

ul. Sportowa 1

14-220 Kisielice (20km od Iławy)