Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

Kontakt:
ul. M. Niedziałkowskiego 9
45 – 085 Opole