Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach

Poradnia obejmuje również opieką dzieci z wadami wzroku i słuchu z powiatu sejneńskiego i augustowskiego. W chwili obecnej nasz zespół pracuje w bardzo dobrych warunkach lokalowych. One inspirują i motywują do bardziej adekwatnego wykorzystania potencjału wiedzy i kompetencji naszego zespołu. Poradnia w swojej działalności spełnia wszystkie zadania statutowe, aczkolwiek jest zróżnicowanie w poszczególnych działach pracy.

Kontakt:
ul.Nowomiejska 10
16-400 Suwałki