Akademia Twórczego Rozwoju „Kropka”


OFERTA:
 • Roczne przygotowanie do realizacji obowiązku szkolnego ( zajęcia dla dzieci 5, 6 letnich).
 • Zajęcia edukacyjne z dzieckiem z dysleksją, dysortografią, dysgrafią
 • (dzieci w wieku 7 – 12 lat).
 • Zajęcia edukacyjne z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji
 • (dzieci w wieku 4 – 6 lat).
 • Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym 
 • (7 – 12 lat ).
 • Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym 
 • (3 – 6 lat).
 • Klub Mini – Przedszkolaka
 • (zajęcia przygotowujące do debiutu przedszkolnego, bądź „zerówkowego”).
 •  Klub Malucha
 • (zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 1 – 3 lat i rodziców).
 • Terapia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi zaburzeniami rozwoju.​​
 • Zajęcia „Metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne” .​​​
 • Trening AVS Laxman
 • Zajęcia popularnonaukowe dla dzieci w wieku 7- 10 lat „Akademia mądrej główki”.
 • Zajęcia plastyczne dla dzieci:

– w wieku 4 – 6 lat „Mały artysta”
– w wieku 7 – 10 „Fabryka kolorów”.

 • Warsztaty kompetencji emocjonalnych dla dzieci.
 • Ocena ryzyka dysleksji u dzieci 6, 7, 8 – letnich z opisem i omówieniem wyników.
 • Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania dzieci ośmioletnich z opisem i omówieniem wyników.
 • Diagnoza gotowości szkolnej (dla dzieci 5 – letnich, program zgodny z nową podstawą programową).​​​
 • Badanie ustalające lateralizację.​​
 • Badanie sprawności grafomotorycznych.

Akademia Twórczego Rozwoju KROPKA
Gabinet edukacyjno – terapeutyczny