Centrum Terapii Integros

Oferujemy :

– diagnozę i terapię metodą integracji sensorycznej,

– diagnozę i terapię logopedyczną,

– treningi koncentracji uwagi ( terapię metodą „EEG BIOFEEDBACK” ),

– treningi uwagi słuchowej ( terapię metodą Tomatisa ),

– rehabilitację dzieci i niemowląt ( NDT-Bobath ),

– diagnozę i terapię psychologiczną,

– treningi grupowe dzieci z Zespołem Aspergera,

– terapię behawioralną,

– terapię pedagogiczną, wczesne wspomaganie rozwoju.

Zapraszamy.

Kontakt:

Centrum Terapii Integros
ul. Glinki 101
85-861 Bydgoszcz