Fundacja Rozwoju Rodziny rodzicdziecko.pl

Porady psychologiczne dla rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi oraz rodziców dzieci posiadających zaburzenia natury psychicznej. Psychoterapia rodziców, gdy dla rozwiązania problemów dziecka potrzebna jest terapia własna matki lub ojca.

PSYCHOTERAPEUCI WSPÓŁPRACUJĄCY Z FUNDACJĄ:

Magdalena Bil
psychoterapia dzieci i dorosłych
Gdańsk Wrzeszcz
608 325 814

Kamila Baszkowska
psychoterapia dorosłych
Gdańsk
501 758 858

Anna Tkaczewska-Bobka
psychoterapia dzieci i dorosłych
Kraków
504 269 508