Gabinet logopedyczny „Logos” mgr Hanna Kubiś

– Trening odpowiedniej sprawności narządów mowy
– Profilaktyka w zakresie wad wymowy
– Terapia wszelkiego typu zaburzeń mowy: seplenienie, jąkanie, rereanie, mowa bezdźwięczna i in.
– opóźniony rozwój mowy
– afazja, alalia i inne
– ADHD
– Zaburzenia emocjonalne
– Poradnictwo rodzinne
– Dysleksja, dysgrafia

Oferta dla placówek oświatowo-wychowawczych
– Organizacja zajęć logopedycznych w przedszkolach
– Badania przesiewowe dzieci i młodzieży na terenie placówek
– Indywidualna oraz grupowa logoterapia dzieci
– Konsultacje dla rodziców i nauczycieli i in.
– Organizacja języka angielskiego w przedszkolu
– Organizajca gimnastyki korekcyjnej

Kontakt:
ul. Wawelska 4F/9
80-034 Gdańsk