Prywatna Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji Robert Kowalczuk i Zespół

 

W ramach działalności Pracowni proponujemy różne formy pomocy w Poradniach Specjalistycznych:

 
(BEZ SKIEROWAŃ , BEZ ORZECZEŃ, BEZ KOLEJEK)
*Poradnia Psychiatryczna
• Poradnia Psychoterapii dorosłych i młodzieży
• Poradnia Terapii dzieci
*Poradnia Neuropsychologiczna
*Poradnia Neurologopedyczna
• Poradnia Uzależnień
• Poradnia Małżeńska i Par
• Poradnia Seksuologiczna
• Poradnia Rodzinna
• Poradnia Autyzmu
* Poradnia zespołu ADHD i Aspergera dzieci, młodzieży i osób dorosłych

• Poradnia ze schorzeniami zdrowotnymi (dziecięce porażenie mózgowe, silne alergie, upośledzenie umysłowe, również ze sprzężeniami)

Prywatna Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji Robert Kowalczuk & Zespół
ul. Kiedrzyńska 81a
42-215 Częstochowa
tel. 505-008-694
e-mail: