Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Rodzin

Zajmuje się:
– diagnozą pedagogiczną i psychologiczną dzieci od 3 roku życia
– pomocą psychologiczną i psychoterapią dzieci
– terapią rodzin
– pomocą psychologiczną i konsultacjami dla rodziców
– rozwojem pasji i zainteresowań dzieci (fotografia, sztuki plastyczne,przyroda)

Ośrodek jest otwarty codziennie od 14:00 do 19:00.

Prowadzone są tu także warsztaty dla rodziców, nauczycieli i opiekunów: warsztat umiejętności wychowawczych, warsztat kompetencji społecznych, warsztat asertywności, warsztat radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci.

Spotkania rozwijające pasje i aktywności dziecięce są darmowe. Spotkania terapeutyczne i warsztatowe są płatne.

Kontakt:
ul. Warszawska 147
25-547 Kielce