Fundacja Ścieżka


Nasi specjaliści wspierają rozwój prawidłowy i zaburzony od okresu niemowlęcego aż po okres dojrzewania i dorosłość. Specjalizujemy się w pomocy psychologicznej i terapii pedagogicznej, ale współpracujemy też z innymi specjalistami, takimi jak logopedzi czy fizjoterapeuci. 
 
Każdy jest u nas traktowany indywidualnie. Pomagamy poznawać siebie i swoje potrzeby. Wspieramy w pokonywaniu trudności edukacyjnych i osobistych.
 
Główne cele Fundacji to:
 
a) podejmowanie i wspieranie działań służących rozwojowi dzieci, młodzieży i dorosłych;
b) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rodzin i osób potrzebujących;
c) lobbing na rzecz rozwiązań społecznych, prawnych i ekonomicznych sprzyjających rodzinie i osobom potrzebującym;
d) profilaktyka uzależnień;
e) ochrona i promocja zdrowia.
 
Dane kontaktowe:
 
Fundacja Ścieżka
ul. Jaroszyka 10, Olsztyn
Telefon: 600 315 969; 793 980 778
e-mail:
Więcej informacji: http://fundacjasciezka.pl