Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mosinie

– działa w sieci placówek oświatowych powiatu poznańskiego
– posiada filię w Kórniku
– obejmuje swym zasięgiem gminy: Mosina, Komorniki, Kórnik, miasto Puszczykowo
– zajmuje się dziećmi i młodzieżą w wieku 0-19 lat
– podlega nadzorowi pedagogicznemu Kuratorium Oświaty w Poznaniu
– usługi Poradni są świadczone bezpłatnie
– wydawane przez Poradnię orzeczenia i opinie są respektowane przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
– zgłoszenia przyjmowane są po zgłoszeniu osobistym przez rodzica lub telefonicznym

Kontakt:
ul.Śremska 14
62-050 Mosina