Praxis – Gabinet Psychologiczny

W słowie tym zawiera się zarówno niepowtarzalność doświadczeń jak i konieczność aktywności. To słowo-klucz do rozumienia diagnozy i terapii: teoria i wiedza psychologiczna jest tłem potrzebnym do lepszego zrozumienia tego, co dzieje się w praktyce: w życiu, w związkach z innymi, w pracy czy w szkole. Wiedza służy więc lepszemu rozumieniu i zawsze dostosowuje się ją do indywidualnych doświadczeń. Każdy cierpi bowiem na swój własny niepowtarzalny sposób – stąd rozumienie przez terapeutę problemów pacjenta jest związane z doświadczaniem i rozumieniem relacji z nim.
Kiedy psycholog może pomóc?

Zazwyczaj sami rozwiązujemy swoje problemy emocjonalne. Jednak niektóre z nich wymagają pomocy specjalisty. Dzieje się tak zawsze, gdy mimo największych wysiłków swoich bądź osób bliskich problemy te nie zmniejszają się. Dotyczy to często trudności emocjonalnych typu: lęki, fobie, ataki paniki, ciągłe uczucie smutku, czy konflikty i trudności w rodzinie, związku albo w pracy.

Często czujemy się bardzo niepewnie decydując się na wizytę u psychologa. Wiele osób boi się pójść do niego, bo kojarzy im się to ze swoją słabością, z koniecznością konfrontacji z własnymi problemami. Jednak relacja terapeutyczna pozwala na głębsze poznanie siebie w atmosferze w której trudne i bolesne doświadczenia mogą być w sposób bezpieczny analizowane i rozumiane.

Kontakt:
Psycholog mgr Barbara Weksej
ul. Panieńska 46/7
70-535 Szczecin