Wszystko na temat: dziecięce zaburzenia

Tiki

Tiki

Tiki to nagłe, mimowolne, stereotypowe, bezcelowe i wielokrotnie powtarzające się  ruchy motoryczne lub wokalizacje, którym nie można się oprzeć, ale zdarza się[...]

Lęk separacyjny

Lęk separacyjny

Przeżywanie i okazywanie lęku przed separacją (realną lub zagrażającą) od osób bliskich, z którymi dziecko czuje się związane, jest normalnym rozwojowo zjawiskiem u [...]

Jąkanie

Jąkanie

Jąkanie to zaburzenie mowy zwane inaczej zacinaniem się. To częste powtarzanie i wydłużanie dźwięków, sylab lub wyrazów, wahania i pauzy – utrwalone lub nawracające [...]

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera zaliczany jest do zaburzeń rozwojowych. Nie zostało rozstrzygnięte, czy stanowi odrębne zaburzenie, czy dotyczy tzw. wysoko funkcjonujących osób z a[...]

Autyzm

Autyzm

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwojowe, objawiające się wycofaniem się dziecka z kontaktów ze światem zewnętrznym i nienawiązywaniem więzi emocjonalnej z osoba[...]

Dysleksja

Dysleksja

Dysleksja – specyficzne trudności w czytaniu, występujące u dzieci z normą intelektualną, rozwijających się we właściwych warunkach społeczno-kulturowych i podlegają[...]

Agresja

Agresja

Agresywność to zachowanie, które prowadzi do pogwałcenia praw innych osób. Są  to napastliwe sposoby zachowania, mające  charakter aktywny lub bierny, świa[...]