Wszystko na temat: terapie zaburzeń

Metoda „holding”

Metoda „holding”

Holding oznacza z ang. trzymanie. Jest to metoda terapeutyczna, pod którą podwaliny stworzyli trzej naukowcy badający relacje zwierząt: N. Tinbergen, K. von Frisch i[...]

Hipoterapia

Hipoterapia

Hipoterapia, jak sama nazwa wskazuje, jest metodą terapeutyczną opierającą się o kontakt osoby poddawanej terapii z koniem. Metoda ta wykorzystywana jest przede wszy[...]

EEG biofeedback

EEG biofeedback

EEG biofeedback to metoda treningu opartego na wzmacnianiu pożądanych częstotliwości fal mózgowych oraz hamowaniu częstotliwości niepożądanych. Podczas takiego treni[...]