Rozwój psychoruchowy w pierwszym roku życia – cz. II

1-2 miesiąc: Skupianie wzroku na osobach i przedmiotach

Najważniejszą umiejętnością kształtującą się w pierwszym miesiącu życia dziecka jest skupianie wzroku na osobach i przedmiotach. Dwumiesięczne niemowlę patrzy dłużej na obraz twarzy, niż na przypadkowy układ elementów. Niemowlęta dokładniej spostrzegają układy dynamiczne, pozostające w ruchu, niż statyczne – należy pamiętać o tym, aby prezentowany bodziec przesuwał się, a nie tkwił nieruchomo.

Proponowane ćwiczenia:

• Mama mając usta umalowane jaskrawoczerwoną szminką pochyla się nad łóżeczkiem i oddala się od niego.

• Pochylanie się nad buzią dziecka zasłaniając i odsłaniając twarz naprzemiennie czarnym i czerwonym kartonem.

• Powolne przesuwanie nad głową dziecka kartonu formatu A4 z narysowaną na nim biało-czarną szachownicą bądź spiralą.

• Zbliżanie i oddalanie się od łóżeczka mamy ubranej w czerwoną, bądź z wyraźnym czarno-białym wzorem bluzkę i sprawdzanie, czy dzieciątko podąża za nią wzrokiem.

2 miesiąc: Reagowanie na dźwięki

W ciągu pierwszych 30 dni życia, dziecko uczy się lokalizować źródło dźwięku. W drugim miesiącu życia dzieciątko reaguje na dźwięki dobiegające z otoczenia.

Proponowane ćwiczenia:

• Naprzemienne śpiewanie kołysanek raz do jednego, raz do drugiego ucha.

• Naprzemienne (z obydwu boków łóżeczka) dzwonienie dzwoneczkiem.

• Prezentowanie dziecku różnych odgłosów z otoczenia.

3 miesiąc: Odwzajemnianie uśmiechu

Trzymiesięczne niemowlęta wolą barwę czerwoną i żółtą, a także skupiają dłużej wzrok na rzeczach, na których wzór czy elementy są bardziej zagęszczone. W tym wieku dzieci zaczynają reagować uśmiechem na uśmiech. Odwracanie głowy za znikającym przedmiotem lub osobą jest niezwykle ważną sprawnością, umożliwiającą zdobywanie nowych informacji o otoczeniu.

Proponowane ćwiczenia:

• Mama pochylając się na łóżeczkiem śmieje się głośno i jednocześnie kiwa głową (dzieci łatwiej przyswajają obraz będący w ruchu), następnie śpiewając piosenkę znika z pola widzenia maluszka.

• Powolne przesuwanie na boki nad twarzą niemowlęcia kartonu formatu A4 tak, by znikał z pola widzenia, z narysowaną na nim żółto-czarną szachownicą bądź spiralą.

• Przesuwanie na boki nad głową dziecka zawieszonego na nitce czerwonego przedmiotu.

4 miesiąc: percepcja, wzrok i słuch

Czteromiesięczne niemowlę zaczyna uczyć się tzw. „stałości percepcyjnej”. Oznacza to, iż dziecko rozpoznaje twarze i przedmioty, które widzi w różnym położeniu, z różnej odległości i odmiennej perspektywy. Dzieje się tak dzięki skoordynowaniu obrazów pochodzących z obu oczu, oraz początkach widzenia trójwymiarowego.

Proponowane ćwiczenia:

• Oglądanie wszelkich grzechotek podczas potrząsania nimi.

• Oglądanie małych przedmiotów leżących na stole.

• Zabawa pacynką

Rozwijająca się równolegle sprawność wzroku oraz słuchu pozwala połączyć ćwiczenia wzrokowe i słuchowe, oraz wykorzystać obie możliwości w toku oddziaływań stymulujących rozwój.

Proponowane ćwiczenia:

• Wykorzystanie zabawek, przyrządów domowych jako źródła różnych odgłosów (manipulowanie grzechotkami wydającymi różne dźwięki, postukiwanie łyżką o łyżkę, o kubek, drewniany blat stołu itp.)

5 miesiąc: skupianie uwagi

W piątym miesiącu życia dziecko zaczyna dostrzegać zmiany w otoczeniu pomimo zainteresowania zabawką trzymaną w dłoni. Maluszek rozpoczyna ćwiczenie przerzutności uwagi. Niemowlę w tym wieku szczególne zainteresowanie wykazuje zmianami, jakie zachodzą w obserwowanych obiektach.

Proponowane ćwiczenia:

• Nadmuchiwanie balona, gumowej piłki, następnie wypuszczanie z niej powietrza.

• Zgniatanie kartki, szeleszczącej folii.

• Podanie dziecku zabawki, a następnie włączenie urządzenia wytwarzającego jakiś dźwięk (suszarka, odkurzacz itp.)

6-7 miesiąc: manipulowanie przedmiotami

Sześcio-, siedmiomiesięczne dziecko ogląda przedmioty poruszając nimi. Umie ocenić odległość, w jakiej znajdują się przedmioty, oraz spogląda na przedmiot, który spadł ze stołu.

Proponowane ćwiczenia:

• Umieszczanie przed dzieckiem (na materacyku, w kąpieli) dwóch takich samych zabawek, ale w taki sposób, by tylko jedną z nich mogło dosięgnąć.

Dziecko w takim wieku potrafi operować przedmiotami, chcąc z nich wydobyć dźwięki. Słucha również wytwarzanych przez siebie sylab.

Proponowane ćwiczenia:

• Powtarzajmy dźwięki wydawane przez dziecko.

• Pokażmy mu i zachęcajmy do manipulacji przedmiotami, tak by dziecko mogło usłyszeć różne dźwięki z tym związane (np. pokazujmy dziecku, jak może stukać dwoma klockami, łyżeczkami, następnie włóżmy mu je do rąk, zachęcając do działań).

9 miesiąc: aktywne podążanie za obiektami

Dziewięciomiesięczny maluszek poszukuje przedmiotu, który zniknął z pola widzenia, a także chcąc przyciągnąć do siebie interesujący go przedmiot, zmienia pozycję ciała.

Proponowane ćwiczenia:

• Chowanie zabawek na oczach dziecka np. pod chusteczką, kubkiem, plastikowym talerzem itp.

9-10 miesiąc: rozpoznawanie charakteru wypowiedzi

Niemowlę do końca dziewiątego miesiąca uczy się rozumieć intencjonalne zabarwienie wypowiedzi rodziców.

Przykładowe ćwiczenia:

• Dobrze jest włączyć w codziennych sytuacjach wspomóc przekaz słowny gestem (np. mówiąc „nie wolno” – kiwać palcem, rozkładać ręce pytając: „gdzie jest?”)

Kolejne dwa miesiące oznaczają nabywanie nowych umiejętności. Niemowlę dostrzega nie tylko przedmioty, ale też i działalność dorosłych z nimi związaną. Poznaje przydatność i zastosowanie różnych przedmiotów, używanych w życiu codziennym. Poszerza się jego zakres rozpoznawanych obiektów. Opróżnia i napełnia pudełka, kubki. Wkłada małe przedmioty w większe.

10-12 miesiąc: słuchanie i kojarzenie

Dziesięcio- i jedenastomiesięczne niemowlę potrafi słuchać i zaczyna kojarzyć rzecz z nazwą. Zaś maluszek w wieku dwunastu miesięcy rozumie i spełnia proste polecenia związane z pielęgnacją i zabawą.

Przykładowe ćwiczenia:

• Wspólne oglądanie książeczek. Nazywanie przez rodzica rzeczy i sytuacji przedstawionych na ilustracjach z użyciem wyrażeń dźwiękonaśladowczych („To pies. Pies szczeka „hau hau”)

• Zachęcanie maluszka do pokazywania szczegółów obrazków (pytanie: „gdzie lala, piesek”) oraz wykonywania komend typu: „otwórz buzię”, „daj buty”, „połóż misia do łóżeczka”, „daj lali pić”

Bibliografia:
1. Hellbrügge T., Lajosi F., Menara D. i in.: „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojo-wa.”, Antykwa: Kraków; 1994.
2. Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo: „Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 roku życia.”, Kraków 2008.
3. red. Maria Żebrowska: „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży”, Warszawa 1977.

Anna Tońska-Szyfelbein – neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji, pedagog terapeuta

playdoh_ego