A wiesz, że… – recenzja książki „Rewolucja w wychowaniu”

O czym można przeczytać w tej książce? „Rewolucja w wychowaniu” ilustruje doskonale znany fakt, że każdy kij ma dwa końce. Każda decyzja pedagogiczna, choćby i wypływała z najlepszych, najbardziej światłych i… modnych intencji, ma swoje konsekwencje. Niesie pewne szanse i pewne zagrożenia. Tak jest na przykład z modą na chwalenie dziecka, które potrafi zniszczyć jego motywację. Z kolei rozpowszechnienie przekonania, że bicie dzieci jest sytuacją krańcową, sprawiło, że rodzice uciekają się do niego, gdy zupełnie tracą nad sobą kontrolę – tym samym stało się ono bardziej traumatyzujące.

Strategie uczenia prawdomówności uczą kłamstwa, a intensywne starania, żeby dziecko nie zwracało uwagi na rasę – wzmagają proces dzielenia się na „my i oni” według koloru skóry. Testy inteligencji mają bardzo kiepską moc przewidywania zdolności dziecka za kilka lat, a programy edukacyjne znacznie silniej nauczają agresywnych zachowań, niż klasyczne „bajki z przemocą”. Plaga otyłości u dzieci jest mocniej związana z… brakiem snu, niż z przesiadywaniem przez telewizorem. Zasypywanie małego dziecka potokiem słów nie przyspiesza procesu uczenia się języka. I tak dalej, i tym podobne. Zaskoczeni? Właśnie dlatego to ciekawa pozycja.

Autorzy przystępnie opisują, w jaki sposób, zazwyczaj wychodząc z kompletnie odmiennych założeń, uzyskano takie wnioski. Można też dowiedzieć się, jak pracują badacze w psychologii. Ale to, co najważniejsze i co jest źródłem naszego narastającego zdziwienia, to tzw. Mit Podobnego Efektu, czyli założenie, że dzieci są podobne do dorosłych i podobnie reagują na pewne warunki i doświadczenia. Nie, nie są! Więcej w recenzji zdradzić nie wypada.

Do poczytania i przemyślenia!

Katarzyna Wozinska
– psycholog i trenerka, założycielka Centrum Słowo – Psychologia z Duszą (www.centrumslowo.pl). Pracuje w Poznaniu, prowadząc m.in. warsztaty dla rodziców. Prywatnie żona oraz mama.

Rewolucja w wychowaniu
Po Bronson i Ashley Merryman
wyd.  Świat Książki