„Bajki, legendy i opowieści wierszem” w Kolekcji Cała Polska Czyta Dzieciom z tygodnikiem „Polityka”


Świetne rymy, barwne opowieści, nieprzemijające wartości… I przekazywane z pokolenia na pokolenie legendy, jak te najsłynniejsze „O Lechu, Czechu i Rusie”, „O Smoku Wawelskim”,
” Hejnale Mariackim”, o tym „Jak myszy zjadły Popiela” o „Skarbach księżniczki Dobrawy” i przyjęciu przez Polskę chrześcijaństwa, spisane przez mistrzów pióra – Czesława Janczarskiego i Annę Świrszczyńską.
 
Wiele niezwykłych historii, rozbudzających wyobraźnię, ujmujących pięknem języka, do wspólnego, rodzinnego czytania!
 
Książka rekomendowana dla dzieci od lat 5.