„Co wolno dziecku? Rozsądne ustalanie granic” – książka

Martin Herbert podpowiada:

 
jak ustanawiać jasne granice w relacjach z dziećmi,
jak asertywnie wskazywać im właściwe postępowanie,
jak uczyć odpowiedzialności, 
jak wyciągać konsekwencje z niepożądanych postaw. 
 
Wskazówki autora pomogą ci wprowadzić pozytywną dyscyplinę i wychować rozsądne, mające wysokie poczucie własnej wartości dziecko.
 
Martin Herbert – profesor psychologii klinicznej i społecznej na Uniwersytecie w Exter, konsultant w Exter Health Authority i członek The Brithish Psychological Society. Od lat zajmuje się problematyką rozwoju dzieci i relacji w rodzinie.
 
Spis treści
Wstęp
 
Rozdział 1
Dyscyplina
 
Rozdział 2
Rozwój społeczny
 
Rozdział 3
Wyznaczanie i egzekwowanie granic
 
Dodatek 1
Tabela częstotliwości występowania niepożądanych zachowań dziecka
 
Dodatek 2
Obserwacja przyczyn i konsekwencji zachowania
 
Dodatek 3
Mądre wyznaczanie granic – wskazówki dla rodziców
 
Dodatek 4
Praktyczne rady dla rodziców
 
Dodatek 5
Wzmacnianie samokontroli dziecka
 
Dodatek 6
Pomoc w wychowaniu Dzieci
 
Bibliografia
 
Co wolno dziecku? Rozsądne ustalanie granic 
Martin Herbert
Wydawca: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne