Czy moje dziecko się jąka? Przewodnik dla rodziców małych dzieci, które mają problem z płynnym mówieniem

Autorki podkreślają, że pomoc dziecku udzielona przez jego rodziców jest niezastąpiona. Wielu z nich będzie mogło zaobserwować, że dzięki ich zaangażowaniu i wsparciu zacinanie ich dziecka stopniowo staje się mniej intensywne, coraz rzadziej zdarzają się okresy niepłynności. W książeczce zaproponowano różne skuteczne sposoby pomocy. Mogą z nich skorzystać bliscy każdego dziecka, nie tylko tego, które się zacina, opisane zasady wspomagają opanowanie języka u wszystkich dzieci. Po przeczytaniu tej książeczki rodzic będzie wiedział, jak wspierać prawidłowy rozwój swojej pociechy. Gdyby dziecko zaczęło doświadczać problemów z niepłynnym mówieniem – będzie przygotowany. Wiedząc, jak zareagować, i do kogo może się zwrócić po pomoc, nie wpadnie w panikę. Książka ta będzie przydatna również dla tych rodziców, którzy korzystają już z terapii logopedycznej – będzie dla nich kolejnym źródłem wsparcia.

czy moje dziecko sie jaka_str_02_03

Czy moje dziecko się jąka? Przewodnik dla rodziców małych dzieci, które mają problem z płynnym mówieniem
Katarzyna Węsierska, Barbara Jeziorczak
wyd. Centrum Logopedyczne, 2011