„Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym. Program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć” – recenzja

„Tylko od nas, dorosłych zależy, czy dziecko nadpobudliwe psychoruchowo będzie tylko trudniejszym wychowawczo  dzieckiem, czy też dzieckiem o zaburzonym zachowaniu.”

                                      H. Nawratowska

Czasami nauczycielowi brak już pomysłów i zapału do pracy z dzieckiem potrzebującym więcej ruchu i zadań, gdzie wszystko się szybko nudzi, a każde prozaiczne zadanie musi urosnąć do rangi „misji ratowania świata”. Szukając w księgarni inspiracji do pracy, można znaleźć wiele publikacji poświęconych ADHD, są to zarówno opasłe tomy, jak i te mniej obszerne książki. Niedawno moją uwagę przyciągnęła publikacja o zaledwie stu stronach, pomyślałam – ot, fajna książeczka do poczytania w pociągu. Myliłam się, na korzyść książki, którą to początkowo błędnie oceniłam nie po zawartości, ale obszerności.  

Książka Renaty Więcek, choć niewielka, okazała się bogata w treść przydatną zarówno nauczycielom, jak i rodzicom. Ta niepozorna książka podzielona została na dziewięć rozdziałów, które pozwalają na przechodzenie z teorii do praktyki w przyjemny i zrozumiały sposób. Pierwszy rozdział poświęcony został krótkiej charakterystyce dziecka nadpobudliwego, drugi, przyczynom nadaktywności. W kolejnych częściach książki autorka pokrótce przedstawia wytyczne do pracy z dzieckiem nadpobudliwym, gdzie bardzo duży nacisk nałożyła na systematyczność pracy i schematyczność zadań w ciągu dnia. W publikacji przedstawione zostały również dokładne metody pracy z dziećmi, takie jak techniki relaksacyjne, zabawy parateatralne, metoda symboli dźwiękowych czy metoda malowania dziesięcioma palcami. Autorka nakreśla również cel pracy z dzieckiem, celowość bowiem jest istotna nie tylko dla dziecka, ale i dla dorosłego z nim pracującego.

Po zakończeniu rozdziału piątego autorka poświęca ponad połowę książki części praktycznej, podzielonej na kategorie wiekowe. Opisuje ona metody pracy z dziećmi  w wieku od 3 do 6 lat, dając liczne przykłady na zajęcia z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo. Zajęcia proponowane przez Renatę Wiącek to różnego typu zabawy pozwalające spożytkować aktywność dziecka w taki sposób, aby bez przymusu, mogło bawić się i jednocześnie cieszyć ruchem, wykorzystując świadomie swoją ekspresję. Autorka podczas proponowanych ćwiczeń sięga po uprzednio przytoczone metody pracy, dając przykład na skuteczność proponowanych metod.

Przechodząc z teorii w praktykę, i z góry zakładając powodzenie, spędziłam wraz z moimi dziećmi miłe chwile, a polecane przez autorkę zabawy spodobały się wszystkim dzieciom, z którymi miałam okazję   pracować.
 
Serdecznie polecam książkę rodzicom i nauczycielom wszystkich dzieci, a dzieciom nadpobudliwym polecam szczególne, bo dzięki tym ćwiczeniom poczują się ważne, a swojej nadpobudliwości nie będą traktowały wyłącznie jako cechy o pejoratywnym charakterze.

Barbara Zalewska – pedagog o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Tytuł: „Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym. Program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć.”
Autor: Renata Więcek.
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2010