Leon i jego nie-zwykłe spotkania: Wycieczka do jaskini” Agata Battek


Seria książek Leon i jego nie-zwykłe spotkania to wspaniała okazja by w naturalny i pogodny sposób opowiadać dziecku o integracji osób sprawnych i tych z ograniczeniami zdrowotnymi. Ogólna akceptacja dla odmienności jest ważna dla prawidłowego rozwoju psychiki zarówno zdrowych jak i chorych dzieci.

Jako psycholog społeczny uważam, że cykl opowiadań dla dzieci może mieć długofalowe oddziaływanie i realnie poprawić poziom integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Kontakt z nimi pozwoli dzieciom (zdrowym i niepełnosprawnym) utożsamić się z bohaterami, a dzięki wykorzystaniu procesu modelowania – wykształcić dobre postawy wobec niepełnosprawności. Niezwykle ważnym założeniem jest umieszczanie bohaterów z niepełnosprawnością na równi z innymi postaciami oraz rezygnacja z perswazji wyrażanej wprost – pozwoli to uniknąć oporu psychicznego (reaktancji) w stosunku do prezentowanych treści– wypowiedź psychologa Pawła Strojnego na temat serii Leon i jego nie-zwykłe spotkania.
 
Fundacja Verbato niezależna organizacja pozarządowa. Zajmuje się edukacją i działalnością służącą przełamywaniu stereotypów funkcjonujących w odniesieniu do różnych grup społecznych, w tym do osób niepełnosprawnych. Celem fundacji jest wspieranie przemian związanych z postrzeganiem niepełnosprawności i działanie na rzecz poprawy jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względów zdrowotnych i materialnych. Fundacja VERBA podejmuje niestandardowe działania i realizuje nowatorskie projekty. Fundacja wydaje książki i kolorowanki edukacyjne dla dzieci oraz prowadzi cykl szkoleń w przedszkolach. Pomysłodawcą  i założycielką fundacji jest Agata Battek.

Więcej informacji na http://www.fundacjaverba.org.pl oraz https://www.facebook.com/FundacjaVerba.

Wesoła edukacja dla dzieci „Leon i jego nie-zwykłe spotkania: Wycieczka do jaskini”,  Agata Battek Fundacja Verba 2014