Rymowanki dla każdego – recenzja książki „Rymowanki na trzy szeregi logopedyczne: ciszący, syczący, szumiący”

Najnowsza praca to zbiór tekstów (rymowanek) przeznaczonych do ćwiczeń logopedycznych z trzema szeregami głosek detalizowanych. W literaturze logopedycznej wyróżnia się 3 szeregi tych głosek: szereg ciszący ś-ź-ć-dź, syczący s-z-c-dz i szumiący sz-ż-cz-dż.

Praca zawiera 280 wierszyków, podzielonych na trzy części z głoskami z każdego szeregu, plus na końcu czwarta część z tekstami zawierającymi głoski ze wszystkich szeregów.

Książkę tę wyróżniają 3 rzeczy:

Po pierwsze wszystkie rymowanki zawarte w tej pracy to ośmiozgłoskowce. Ośmiozgłoskowiec tradycyjnie był wykorzystywany w poezji polskiej, ale również we fraszkach, balladach i bajkach, czasem w dramacie, często też występował i występuje w poezji ludowej. Rytm ośmiozgłoskowca niezwykle szybko „wpada” w ucho, można go łatwo przekształcić w piosenkę, choć czasem (jak pokazują teksty na końcu książki) wcale nie jest łatwy do deklamowania.

Po drugie w każdej z trzech części nie pojawiają się głoski z szeregów pozostałych. Taka zasada pozwala wykorzystywać rymowanki do pracy logopedycznej przy konkretnym szeregu. Szkoda jedynie, że w zbiorze jest dosłownie jeden wiersz „O wydrze na plaży”, w którym znajduje się tylko jedna głoska z danego szeregu. Takich tekstów brakuje, nie tylko w tej publikacji. Z drugiej jednak strony wydaje się, że przy tych wszystkich ograniczeniach, trzeba by sztukmistrza, który mógłby ukuć takie ośmiozgłoskowce (np. tylko z głoską ć), które na dodatek mają sens i puentę. A w tym zbiorze wszystkie rymowanki są bardzo ciekawe, dowcipne i często zaskakują błyskotliwym zakończeniem.

Po trzecie rymowanki ułożone są w hierarchii: od tekstów dla młodszych, przez teksty dla starszych i w końcu teksty dla najstarszych. Taki układ przydaje się przy wyborze materiału i dostosowaniu go do potrzeb danej osoby. Śmiało można pracować na nim z przedszkolakami, dziećmi szkolnymi, ale i z osobami dorosłymi, co też przydaje tej pracy szerszy zakres wykorzystania.

Wyżej wymienione cechy powodują, że zbiór ten może przydać się nie tylko logopedzie, ale i poloniście czy osobom, które chcą popracować nad własną dykcją. Stworzone tu rymowanki swoją formą i treścią zachęcają do wielokrotnego czytania, powtarzania, uczenia się na pamięć. Są lekkie, humorystyczne, po prostu ciekawe.

Zachęcam do sprawdzenia.

Anna Prokop – logopeda. www.logopunkt.pl

„Rymowanki na trzy szeregi logopedyczne: ciszący, syczący, szumiący”
Elżbieta Szwajkowska, Witold Szwajkowski
wyd. Harmonia