Seria Dobra Książeczka – zgodna z badaniami psychologii rozwojowej

 
Poszczególne książeczki z serii znacznie różnią się stopniem skomplikowania – zarówno rysunków, jak i tekstu – są dopasowane do możliwości dziecka w danym wieku. Rysunki są uproszczone, bez dużej liczby szczegółów, z wyraźnymi kolorami – stworzone w oparciu  o możliwości percepcyjne dziecka na danym etapie rozwoju. Tekst w poszczególnych książeczkach jest także dopasowany pod względem skomplikowania – od krótkich, prostych zdań, przez mało skomplikowane dialogi aż po krótką historię ze zdaniami złożonymi.