Solo, ale w ostrogach. Poradnik dla samotnych rodziców Joanna Urszula Lis

Rodzic dowie się, co dzieje się z dzieckiem w różnym wieku, co ma wpływ na jego rozwój, jak reaguje ono na rozstanie rodziców i jak radzi sobie z nową sytuacją. Nauczy się, jak należy obserwować pociechę, by dostrzec ewentualne niepokojące zachowania, jak radzić sobie, gdy dziecko jest kłopotliwe i trudne, gdy nie chce się uczyć lub ma inne problemy. Samotny rodzic dowie się również, jak może być postrzegany przez otoczenie, w tym przez środowisko szkolne swojego dziecka, jak uniknąć popełniania błędów, skąd czerpać energię i siłę, by walczyć z pojawiającym się stresem, zmęczeniem i wypaleniem, a także jak radzić sobie z własnymi problemami, gdzie i kiedy szukać pomocy.

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział I  –  Lęki, niepokoje i trudne emocje przeżywane przez rozwiedzionych rodziców.
 
Rozdział II – Nikt nie jest doskonały, czyli o błędach, jakie popełniają samotni rodzice.
 
Rozdział III – Lęki i niepokoje najczęściej przeżywane przez dzieci rozwiedzionych rodziców
 
Rozdział IV – Prawa dzieci.
 
Rozdział V – Prawa i obowiązki rodziców. Rodzic w szkole swojego dziecka.
 
Rozdział VI – Moje dziecko jest „inne”. Dziecko kłopotliwe, trudne.
 
Rozdział VII – Wzory i autorytety w życiu dziecka. Rola ojca w rodzinie rozwiedzionej. Relacje z bliskimi.
 
Rozdział VIII – Jak pomóc dziecku, by lepiej się uczyło?
 
Rozdział IX – Kłopoty z nauką. Specyficzne trudności w uczeniu się dzieci.
 
Rozdział X – Nagrody i kary w wychowaniu.
 
Rozdział XI – Wpływ mediów na wychowanie dziecka.
 
Rozdział XII – Główne problemy wieku dorastania.
 
Rozdział XIII – Nieskuteczne zachowania rodzicielskie.
 
Rozdział XIV – Pomoc specjalistyczna dla dzieci i młodzieży.Pomoc specjalistyczna i wsparcie dla rodzica.

Tytuł: Solo, ale w ostrogach. Poradnik dla samotnych rodziców
Autor: Joanna Urszula Lis
Wydawca: Wyd.Ped.ZNP Kielce, 2012