Starsze dziecko też potrzebuje rodziców


Kiedy dziecko jest małe, jednym z podstawowych problemów, z jakimi rodzice się do mnie zwracają, jest obawa, czy dziecko odnajdzie się w grupie. Kiedy dziecko rośnie, rodzice przychodzą z nowym problemem – czy przypadkiem nie odnalazło się w tej grupie zbyt dobrze, czy rówieśnicy nie mają na nie zbyt dużego wpływu – mówi o swojej pracy z rodzicami Agnieszka Stein.

Jako dorośli często nie potrafimy się określić, czy chcemy traktować dzieci szkolne jak maluchy, które potrzebują naszej opieki, co widzimy w ich wciąż dziecinnym zachowaniu? Czy bardziej jak dorosłych, za których chciałyby być brane? Agnieszka Stein proponuje, żeby traktować je dokładnie tak samo jak każdego innego człowiek, bez względu na wiek. Poważnie – jak dorosłego i ze zrozumieniem – jak dziecko.

Obserwacja wielu dorastających młodych ludzi na przestrzeni kolejnych lat pozwala mi wyciągać optymistyczne wnioski. Od tysięcy lat starsi i dojrzali w każdym kolejnym pokoleniu narzekają na złe zachowanie młodzieży i upadek obyczajów. Z pewnością, gdyby dorośli postępowali tak nieodpowiedzialnie, ryzykownie i buntowniczo, jak nastolatki, nasz świat wyglądałby zupełnie inaczej. Ale okazuje się, że w miarę upływu czasu przybywa ludziom rozumu i samokontroli, choć nie wszystkim w takim samym stopniu – pisze Agnieszka Stein.

„Dziecko z bliska idzie w świat” odsłania rodzicom świat ich starszych dzieci. Czytelnik znajdzie tu opisy wielu sytuacji, w których uczestniczy, będąc rodzicem starszego dziecka. W ksiażce jest wiele praktycznych wskazówek dotyczących budowania wzajemnych relacji i kompetentnego reagowania na różnorodne zachowania dzieci. Agnieszka Stein, czerpiąc wiedzę zarówno z badań naukowych dotyczących tego etapu rozwoju, jak i własnych doświadczeń w pracy psychologa szkolnego, odczarowuje m.in. stereotyp „strasznego gimnazjalisty” i wiele innych narosłych wokół wyobrażenia na temat tego, jakie znaczenie mają dla starszego dziecka rodzice, inni dorośli i rówieśnicy. Chociaż „Dziecko z bliska” – przedszkolak i szkolny debiutant, bohater pierwszej, świetnie przyjętej książki Agnieszki Stein, jest już starszy, nadal potrzebuje mądrych dorosłych, którzy wesprą go w rozwoju.

Agnieszka Stein pokazuje, jak duże znaczenie dla dobrego rozwoju starszych dzieci (również nastolatków!), mają jego rodzice. Pyta przy tym przewrotnie I kto tu kogo wychowuje? Konieczność zmierzenia się z własnymi emocjami, wartościami i ograniczeniami, z którymi tak często „pogrywa” dorastające dziecko, to prawdziwe wyzwanie rozwojowe… dla rodziców. Dlaczego określone zachowania dziecka wzbudzają w nas tak silne emocje? Przed czym chcemy je przestrzec, do czego zachęcić? Czy potrafimy określić wartości, które chcemy mu przekazać? „Dziecko z bliska idzie w świat” ispiruje do poszukiwania własnej drogi do dojrzałego rodzicielstwa.

Wielu rodziców ma obawy dotyczące momentu, kiedy dziecko spod ich opiekuńczych skrzydeł wyrusza w szeroki świat. Kiedy przekracza po raz pierwszy szkolne progi, kiedy próbuje się odnaleźć w nowej, nie zawsze przyjaznej rzeczywistości, kiedy relacje między rówieśnikami zyskują
na znaczeniu.

Dorastanie dziecka to duże wyzwanie. Agnieszka Stein pokazuje, jak sprawić, aby ten czas był jednocześnie okazją do rozwoju nie tylko samego dziecka, ale także wszystkich członków rodziny. „Dziecko z bliska idzie w świat” odpowiada na wiele pytań rodziców i opiekunów dzieci w wieku
szkolnym. Znajdą w niej podpowiedzi, jak mądrze pomóc dziecku:
 
  • w adaptacji do szkolnej rzeczywistości,
  • w rozwiązywaniu najczęstszych szkolnych problemów,
  • w nauce współpracy i nawiązywania relacji z rówieśnikami.
A także:
 
  • jak wspierać dzieci w rozwoju samodzielności,
  • jak przygotować je do życia w nieidealnym świecie,
  • jak nabrać ufności we własne kompetencje rodzicielskie.
     
„Dziecko z bliska”, przedszkolak i szkolny debiutant z pierwszej, ciepło przyjętej książki Autorki, jest teraz starszy. Nadal jednak potrzebuje wsparcia bliskich mu dorosłych. Agnieszka Stein, odwołując się zarówno do najnowszej wiedzy o tym, jak przebiega rozwój dzieci w tym wieku, jak również do własnych doświadczeń w pracy psychologa w szkole, inspiruje do poszukiwania własnej drogi do dojrzałego rodzicielstwa.

Agnieszka Stein
Dziecko z bliska idzie w świat
Wydawnictwo Mamania
Premiera: marzec 2014