„Sto wierszyków atrakcyjnych do ćwiczeń dykcyjnych” – książka

 
Dzieci zdążyły już pokochać zabawne wierszyki Elżbiety i Witolda Szwajkowskich, które w przyjazny sposób gimnastykują język, pomagają ćwiczyć wymowę i uczą dykcji. Oto nowa propozycja,
dzięki której żadne słowo nie będzie zbyt trudne do wymówienia!
 
Zabawne wierszyki:

– usprawniają wymowę dziecka,
– zawierają wskazówki dla rodziców,
– bawią poprzez pytania i polecania związane z tematem wierszyka,
– służą starszym czytelnikom, studentom i osobom pracującym głosem,
– są doskonałą pomocą dla wszystkich, którzy muszą odbudować zdolność mówienia.
 
„Sto wierszyków atrakcyjnych do ćwiczeń dykcyjnych” to trzecia po „Stu wierszykach nowych do ćwiczeń wymowy” i „Stu wierszykach do ćwiczenia głosek w trudnych zestawieniach” książka w cyklu „Sto wierszyków” państwa Szwajkowskich, która zyskała pozytywną recenzję dr n. hum. Anny Walencik-Topiłko z Katedry Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwsze dwa tytuły z tego cyklu zostały również pozytywnie ocenione przez dr n. hum. Agnieszkę Banaszkiewicz – językoznawcę i logopedę, adiunkta w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego.
 
100 wierszyków atrakcyjnych do ćwiczeń dykcynych

Elżbieta i Witold Szwajkowscy – na rynku dziecięcej literatury edukacyjnej debiutowali w 2012 r., a obecnie w swoim dorobku mają 30 wspólnych publikacji. Są to bogate zbiory rymowanek, służących rozwojowi mowy i doskonaleniu wymowy – od zabaw dźwiękonaśladowczych dla dzieci dopiero uczących się mówić, poprzez ćwiczenia logopedyczne utrwalające prawidłową wymowę, zarówno dzieci, jak i dorosłych, oraz książki i wydawnictwa nieksiążkowe o charakterze ogólnorozwojowym, które mogą mieć różnorodne zastosowania edukacyjne. Elżbieta i Witold Szwajkowscy zwracają szczególną uwagę na to, aby ich teksty były poprawne językowo, prawidłowo zrymowane i zrytmizowane, a także nie nużące, dowcipne i czasem zaskakujące swoim przesłaniem lub pointą. Autorzy dbają także o to, żeby ich książki były atrakcyjne również dla dorosłych, którzy czytają je dzieciom, ponieważ dzieci bezbłędnie wyczuwają, że osoba dorosła jest znudzona czytanym tekstem i tracą zainteresowanie słuchaniem.

 
Z recenzji „STO wierszyków atrakcyjnych do ćwiczeń dykcyjnych” Elżbiety i Witolda Szwajkowskich:
 
Autorzy zaproponowali następny zbiór stu wierszy – niezwykle precyzyjnie skonstruowanych pod kątem rymów i rytmu. Jest to wielka zaleta twórczości tych autorów. Dzięki takiej formie łatwiej jest osobom czytającym i ćwiczącym powtarzać materiał w formie zabawowej, lekkiej i przyjemnej w brzmieniu – a jednocześnie zwracać uwagę na trudne elementy 
fonetyczne dla polszczyzny.
 
Zbiór składa się z sześciu dobrze opracowanych i tematycznie spójnych podrozdziałów:
 
1. Ćwiczenia z nagromadzeniem słownictwa z głoskami szumiącymi.
2. Ćwiczenia słownictwa z głoskami szumiącymi w sąsiedztwie głosek syczących.
3. Ćwiczenia słownictwa z głoską r.
4. Ćwiczenia słownictwa z samogłoskami nosowymi.
5. Ćwiczenia słownictwa z różnymi problemami dykcyjnymi (np. podwojonymi głoskami).
6. Łamańce językowe- czyli trudne zbitki głosek.
 
Autorzy zadbali o stopniowanie trudności w proponowanych przez siebie tekstach – ich kolejność jest właściwie przemyślana i przygotowana. Dzięki temu może stanowić dobry materiał metodyczny do pracy nad wymową nie tylko dla rodziców dzieci, ale też dla specjalistów – nauczycieli języka polskiego i logopedów. Wiersze adresowane są do dzieci, ale równie dobrze zastosowane mogą być efektywnie w pracy nad dykcją osób dorosłych doskonalących swoją wyrazistość mowy (np. kółka recytatorskie, zajęcia teatralne) oraz w pracy nad polszczyzną 
(np. nauczanie języka polskiego cudzoziemców).
Anna Walencik-Topiłko dr n. hum. Anna Walencik-Topiłko, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego
 
Polecamy również pozostałe książki państwa Szwajkowskich:
„Sto wierszyków nowych do ćwiczeń wymowy”
„Sto wierszyków do ćwiczenia głosek w trudnych zestawieniach”
 
Zapraszamy do zapoznania się z wierszykami logopedycznymi na kanale YT, na którym autorzy czytają dzieciom:
 
 
Sto wierszyków atrakcyjnych do ćwiczeń dykcyjnych
Elżbieta i Witold Szwajkowscy
il. Karolina Dziewawyd. Wilga, 2017
wiek: 5+