Zrozumieć nadpobudliwe dzieci – recenzja książki „ADHD Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców”

„ADHD Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców” jest to najnowsza pozycja znakomitych fachowców, którzy od wielu lat pomagają dzieciom z ADHD. Książka pomaga zrozumieć przyczyny zachowań dzieci oraz objawy.

O ADHD słychać coraz więcej. A jednak wciąż nadpobudliwe dziecko kojarzy się w świadomości ludzi, którzy takiego dziecka w domu nie mają, z dzieckiem niegrzecznym i biegającym wokół własnej osi jak szalone. Książka pokazuje głębię tematu. Dokładnie opisane są konkretne sytuacje z życia rodzin, w których występują dzieci nadpobudliwe.

Rodzicom, do momentu, gdy nie zostaje im uświadomiony fakt, że ADHD dotyczy ich dziecka, wydaje się, że są jedyną rodziną na świecie z podobnym problemem. Czują się osamotnieni i obarczają się winą za błędy wychowawcze. Każdy rodzic tak niezwykłego dziecka powinien przeczytać tę książkę, aby zrozumieć własne dziecko, swoje emocje i sytuację całej rodziny. Powinien dowiedzieć się, że ADHD to niczyja wina. Powinien poczuć, jak wielką wagę w podejściu do tematu ADHD ma jego bezwarunkowa miłość do dziecka, wiara i zrozumienie.

Rodzice i opiekunowie nie tylko potrzebują rozumieć dziecko i wspierać je w działaniach. Potrzebują również konkretnych rozwiązań do konkretnych trudnych sytuacji.

Każde dziecko jest inne, jednak istnieją metody pracy z dziećmi wspólne dla wszystkich. Autorzy  podpowiadają wiele podstawowych sposobów na radzenie sobie z objawami, na stworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi dziecka, mimo ciężaru, jakim jest ADHD. Podpowiadają sposoby na zbudowanie wysokiej samooceny dziecka, systemu zasad i konsekwencji.

W swoich artykułach, książkach i kursach zalecam rodzicom i nauczycielom, aby rośli w siłę wiedzy. Przewodnik jest wielkim źródłem wiedzy, którą należy posiąść, aby umiejętnie wychowywać dziecko z ADHD z szacunkiem dla jego indywidualności.

Dziecko nadpobudliwe wymaga niesamowitej kreatywności, a książka pomaga także w poszukiwaniu rozwiązań. Jako matka chłopca z ADHD mogę zapewnić, że zawarte w przewodniku metody, stosowane konsekwentnie, dają bardzo dobre efekty. Do takiej książki warto powracać przez wiele lat, za każdym razem odkrywając nowe sposoby na wychowywanie niezwykłego dziecka w kontekście bieżącej sytuacji.

Książkę tę polecam również pedagogom, którzy spędzają z naszymi dziećmi wiele godzin w ciągu dnia, zastanawiając się: Dlaczego właśnie to dziecko, jako jedyne, sprawia tyle trudności w prowadzeniu lekcji? Dlaczego tak różni się od innych? Jak do niego dotrzeć? Jak reagować na jego zachowania? Dzięki tej lekturze pedagodzy mają szansę zrozumieć funkcjonowanie dziecka nie tylko w szkole, ale również w rodzinie.

Na koniec publikację tę polecam rodzicom do cytowania wszystkim „niedowiarkom”, czyli osobom poddającym w wątpliwość istnienie ADHD. Wszystkim, którzy uważają, że ADHD to wymówka nieodpowiedniego wychowania. Często zagubieni rodzice mają trudności w znajdowaniu argumentów w rozmowie podczas ataku na ich dziecko. Polecam rodzicom zaznaczenie grubym markerem kluczowych zdań, aby w odpowiednim momencie móc je zacytować. Są to słowa fachowców, praktyków, lekarzy i naukowców. Istnieje duża szansa, że naszym „niedowiarkom” trudniej będzie te słowa podważyć.

Oto, z jakich powodów nazwałam tę książkę „niezbędnikiem”.

Polecam z serca.

Małgorzata Adria – Doświadczona mama nastolatka z ADHD. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa ADHD. Certyfikowany Mediator Oświatowy PCM. Z zawodu LIFE COACH (coaching relacji, coaching rodzicielski, coaching celu) oraz trener.