Metoda aktywnego słuchania Batii Strauss

Działania tej metody wpływa wyraźnie na pozytywny i negatywny odbiór dźwięków. Dzięki temu kształcona jest wyobraźnia muzyczna. Zmienną w tej metodzie jest rola dziecka. Raz jest dyrygentem, kolejnym razem słuchaczem. Praca tą metodą często polega na wielokrotnym słuchaniu tego samego utworu, jednak zmiana ról jest tak atrakcyjna, że nie stanowi to żadnych przeszkód dzieciom. Utwory wybrane do tej metody często mają budowę typu ABA (z powtarzającą się jedną częścią).

 
Proponowane zabawy metodą aktywnego słuchania:

 • wysłuchiwanie utworu muzycznego
 • opowieść muzyczno – ruchowa
 • ilustracja treści utworu ruchem
 • tworzenie orkiestry z dyrygentem
 • gra na instrumentach perkusyjnych

 
Utwory do wykorzystania:

 1. Country dance – J. F. Heandel
 2. Galop – D. Kabalewski
 3. Taniec węgierski – J. Brahms
 4. Polka Italiano – S. Rachmaninow
 5. Le Basque – J. Galway
 6. Marsz turecki – L. Van Beethoven
 7. Marsz Radeckiego – J. Strauss
 8. Lollipop
 9. Tarantela – melodia włoska

 
Ten tekst ma za zadanie zainteresować metodą aktywnego słuchania Batii Strauss. Polecam także przestudiowanie dodatkowej literatury, w której oprócz konkretnych zabaw i tańców można odnaleźć cenne wskazówki. Metodę tę szczególnie lubią przedszkolaki. 

Malwina Musiałek – magister Terapii Pedagogicznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz słuchaczka studiów podyplomowych – Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Ukończyła Pedagogikę Opiekuńczo – Resocjalizacyjną na Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.W trakcie studiów ukończyła kurs języka migowego. Od wielu lat działa jako harcerka i wolontariuszka. Obecnie pracuje jako pomoc nauczyciela w punkcie przedszkolnym w Gdyni. Wokalistka amatorka i animatorka czasu wolnego. W wolnych chwilach planuje wycieczki, zabawy i bajki dla dzieci.