Bajkoterapia – narzędzie wielofunkcyjne


Poruszane są w nich trudne tematy, takie jak choroba, rozwód rodziców, nietolerancja, dziecięce lęki, uzależnienia. W bajkach dzieci odnajdują siebie, widzą, że bohaterowie borykają się z takimi samymi problemami. Dzieci poprzez utożsamianie się z postaciami odnajdują wiarę w siebie. Bajki te podsuwają także rozwiązania, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, uczą rozpoznawania i nazywania emocji. Dzieci doskonale potrafią zinterpretować tekst oraz rozpoznać problemy, z jakimi same muszą się na co dzień zmagać. Bajkoterapię możemy stosować w terapii osób chorych, ale także u dzieci zdrowych, jako ciekawą formę poznawania siebie i świata. 

Zatem bajki mogą pełnić różne role: relaksacyjną, edukacyjną, terapeutyczną. Doskonale sprawdzają się podczas zajęć relaksacyjnych. Czytane wieczorem przed snem, służą wyciszeniu się i skłaniają do odpoczynku. Ponadto pełnią funkcję edukacyjną, dzieci uczą się, jak radzić sobie z problemami. Bajki wskazują też zasady socjalizacji i normy społeczne. Często poprzez bajkoterapię uczymy dzieci tolerancji, właściwego zachowania się, na przykład u dzieci nadpobudliwych. Kolejną rolą jest funkcja terapeutyczna – bajki także doskonale sprawdzają się podczas leczenia lęków i stresów czy nieśmiałości. Pokazują rady, podsuwają rozwiązania i wyjścia z trudnych sytuacji w konkretnych problemach, np. psychologiczne wsparcie w przypadku, gdy rodzice się rozwodzą, umiera ktoś bliski,
przychodzi ciężka choroba.

Bohaterami bajek terapeutycznych często są zwierzęta. Wpływa to doskonale na odbiór i zrozumienie tekstu przez dzieci. Czasem łatwiej jest posłuchać rady płynącej od sympatycznego zwierzątka, niż od pani w szkole. Ponadto, posługując się zwierzętami podczas rozwiązywania jakiegoś problemu, na przykład w przedszkolu, nie wskazujemy na konkretne dziecko, dajemy pewną anonimowość i każdy może w bajce znaleźć właśnie siebie. 

Bajki terapeutyczne pomocne są psychologom, którzy potrzebują inspiracji i pomysłów na przeprowadzenie terapii z dziećmi. Są wsparciem również dla pedagogów i nauczycieli, którzy mogą zainspirować się poruszanymi problemami podczas pracy z dziećmi. Również rodzice skorzystają, posługując się bajkami i opowieściami, czytając w domu z własnymi dziećmi. 

Warto wykorzystać książkę nie tylko jako pomoc terapeutyczną, ale również jako okazję do wspólnego czytania i spędzania razem wolnego czasu. Czytajmy więc dzieciom codziennie i mądrze.