Wszystko z kategorii: Terapie

EEG biofeedback

EEG biofeedback

EEG biofeedback to metoda treningu opartego na wzmacnianiu pożądanych częstotliwości fal mózgowych oraz hamowaniu częstotliwości niepożądanych. Podczas takiego treni[...]

Dogoterapia

Dogoterapia

Początki dogoterapii wiążą się z osobą córki Zygmunta Freuda, Anną, która już w latach 30. XX wieku zauważa niezwykłą więź, łączącą psa z człowiekiem. Zwierzęta w te[...]

Praca z procesem

Praca z procesem

Psychologia zorientowana na proces to zapoczątkowana w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku metoda terapeutyczna opracowana przez dr. Arnolda Mindella - amery[...]