Terapia metodą Tomatisa

Od okresu prenatalnego ucho jest głównym odbiorcą bodźców, które dostarcza do mózgu, wpływając na kształtowanie się wzorców funkcjonowania człowieka. Odpowiada nie tylko za słyszenie, ale również za poczucie i koordynację położenia w przestrzeni. Po narodzinach słuch musi przestawić się na odbiór dźwięków w środowisku powietrznym. Proces dostosowania się do pełnego słyszenia trwać będzie 10 lat. Może zostać zaburzony przez różne czynniki natury psychologicznej i somatycznej, co znajduje później swoje odzwierciedlenie w specyfice słuchanych (i niesłuchanych) dźwięków.

Choć na podstawie odkryć prof. Tomatisa rozwinęła się muzykoterapia, jego metoda nie jest muzykoterapią, a jej nazwa często bywa z nią mylona. Terapia Tomatisa wymaga użycia specjalistycznego sprzętu według opracowanego indywidualnie programu, poprzedzonego badaniem słuchania (które, co istotne, nie jest badaniem laryngologicznym).

Mechanizm terapii polega na intensywnym cyklu odsłuchiwania dźwięków o odpowiednich parametrach, tak by stopniowo wyćwiczyć całą aparaturę słuchową i tym samym, poprzez odpowiednią stymulację układu nerwowego, spowodować dalsze zmiany. Odnosi to skutek w przypadku problemów z mową, uwagą, zachowaniem, stresem, koordynacją sensomotoryczną, dysleksją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także w leczeniu depresji, we wspomaganiu uczenia się języków obcych i doskonaleniu głosu jako narzędzia pracy (np. w przypadku śpiewaków operowych czy radiowców).  Metoda Tomatisa jest terapią potwierdzoną medycznie, zapewniającą trwałe efekty.

Katarzyna Wozinska – psycholog i filozof, a prywatnie żona Jakuba i mama 8-miesięcznego Ignasia.

Więcej na stronach:
www.treningsluchowy.pl
www.tomatis.com