Terapia ręki

Terapia ręki to ćwiczenia małej motoryki, mające na celu usprawnienie pracy rąk.

Terapia ręki to zajęcia przeznaczone dla dzieci, które nie potrafią wykonywać prawidłowo czynności przy użyciu dłoni; nie potrafią kontrolować ruchów rąk, a także dla dzieci, które mają obniżony poziom prac grafomotorycznych. Uczestnikami terapii ręki są bardzo często dzieci, które nie lubią podejmować czynności manualnych, a wykonując czynności wymagające precyzji, pracują długo lub szybko i niedbale.

W grupach tych znajdą się więc dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, dzieci z dysgrafią, ale także dzieci z mózgowym porażaniem dziecięcym czy chociażby zespołem Downa.

Terapia ręki przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w trakcie zajęć masowane są dłonie dziecka, a za pomocą różnych faktur dostarczane są wrażenia dotykowe. Mali pacjenci grają w rozmaite gry, wykonują zadania manualne, nawlekają, lepią, układają i w ten sposób usprawniają precyzyjne ruchy dłoni i palców. Wszystkie zadania są oczywiście dostosowane do wieku, zainteresowań, możliwości i potrzeb dziecka.

Zajęcia terapeutyczne nie tylko poprawiają sprawność małej motoryki, ponieważ uczą również koncentracji, poprawiają chwyt dziecka, wspomagają utrzymywanie prawidłowej postawy, poprawiają percepcję wzrokową, a także ogólną sprawność ruchową.

Oto niepokojące symptomy świadczące o nieprawidłowej pracy małej motoryki:

– dziecko nie lubi rysować, malować, lepić,

– dziecko nie lubi układać puzzli i innych układanek,

– dziecko ma problemy z czynnościami samoobsługowymi: zapinanie guzików, wiązanie butów, zakładanie spodni, nalewanie picia do szklanki itp.,

– dziecko potrzebuje czasu, aby opanować proste czynności samoobsługowe,

– dziecko wykonując czynności manualne, wykonuje je szybko i niedbale lub bardzo wolno,

– dziecko ma obniżone napięcie mięśniowe,

– dziecko ma nieprawidłową postawę ciała,

– dziecko ma zaburzoną koordynację wzrokowo-ruchową,

– dziecko wykazuje problemy grafomotoryczne,

– dziecko ma problemy ze skupianiem uwagi,

– dziecko nie lubi dotykać nowych faktur i przedmiotów,

– dziecko jest nadwrażliwe na dotyk.

Każde dziecko uczęszczające na zajęcia terapii ręki realizuje program indywidualnie dopasowany do swoich potrzeb i możliwości.

Marta Baj Lieder – logopeda wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej oraz terapeuta ręki. Certyfikowany instruktor masażu Shantala. Autor książki „Barwy świata”. Prowadzi Centrum Terapii Logop, www.centrum-logop.pl