Dyspraksja

Dzieci z dyspraksją mają problemy z planowaniem i wykonywaniem ruchów, czasem są to nieznaczne trudności, jednak czasami zdolność wykonania aktywności może być naprawdę mocno obniżona.

Dzieci z dyspraksją traktowane są jako niezdarne i niezgrabne, są często wyśmiewane przez rówieśników, ponieważ nie radzą sobie z bardzo prostymi czynnościami. W związku z tym oprócz zasadniczego problemu, czyli trudności z planowaniem motorycznym, dzieci te miewają kłopoty z nauką, są słabsze na zajęciach ruchowych, ich mowa bywa zaburzona, trudno im się skoncentrować, wykazują również niskie poczucie wartości i zaburzenia emocjonalne.

Dyspraksja jest zaburzeniem neurologicznym, jednak można z nią walczyć. Dzięki odpowiedniej diagnozie i wczesnej terapii możemy nie tylko dać szansę dziecku na lepszy rozwój, ale również zapobiec pewnym problemom w przyszłości. Praca z dzieckiem dyspraktycznym wymaga wiele cierpliwości terapeuty, nauczyciela i rodziców. Aby dziecko osiągnęło sukces w danej czynności, musi powtórzyć ją wielokrotnie. Najwięcej pozytywnych rezultatów przynosi terapia integracji sensorycznej.

Objawami dyspraksji rozwojowej są:

–  opóźniony rozwój ruchowy,

– kłopoty z wykonywaniem czynności samoobsługowych (ubieranie się, mycie zębów, wiązanie butów),

– trudności w trakcie zabaw ruchowych (bieganie, skakanie, turlanie, wspinanie się, zabawy na placu zabaw),

– zaburzona koordynacja ruchowa,

– częste upadki i uleganie kontuzjom,

– niskie napięcie mięśniowe,

– kłopoty z naśladowaniem,

– zaburzenia mowy,

– niski poziom prac plastycznych i grafomotorycznych,

– trudności z nauką pisania i czytania,

– zaburzenia orientacji w przestrzeni oraz w schemacie własnego ciała,

– problemy z koncentracją,

– nieprawidłowe relacje z rówieśnikami,

– problemy emocjonalne.

Osoby z dyspraksją to duże dzieci, które bardzo długo są zależne od opiekuna czy rodzica, jednak nie tylko pomoc drugiej osoby jest ważna, ale również zrozumienie i tolerancja, których często nam brakuje.

Marta Baj Lieder – logopeda wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej oraz terapeuta ręki. Certyfikowany instruktor masażu Shantala. Autor książki „Barwy świata”. Prowadzi Centrum Terapii Logop, www.centrum-logop.pl