Integracja biratelarna

 
Od momentu urodzenia kształtuje się nasz schemat ciała. Uczymy się, kim jesteśmy i gdzie. Gdzie się kończy nasza ręka, noga, a gdzie się zaczyna inny przedmiot, drugi człowiek, jakie są relacje przestrzenne. To rozpoczynają się skomplikowane procesy, które pozwalają czynić postępy poznawcze. Dobra mapa ciała pozwala nam czuć się pewnie i bezpiecznie, łatwiej uczymy się, chętniej doświadczamy, zapamiętujemy. Jeśli nie posiadamy dobrego czucia, planowania ruchów, słaba kontrola motoryczna ogranicza nasz rozwój. Mózg wie, co chce zrobić, jak powinno poruszać się nasze ciało, ale ono nas nie słucha. Przekłada się to na wycofanie, brak chęci do edukacji, frustrację w szkole, niezaradność w samoobsłudze, kłopoty z pisaniem, pracami manualnymi. 

Słaba mapa ciała związana jest też z brakiem możliwości rozwoju specjalizacji naszych półkul mózgowych. Wiąże się to z nieustaloną lub skrzyżowaną lateralizacją, brakiem koordynacji ruchowej, ruchami dwustronnymi, przekraczaniem linii środkowej ciała. Przejawiać się to może nieumiejętnością: posługiwania się nożyczkami, szycia, łapania piłki, jazdy na rowerze, gry w tenisa; dużymi problemami w nauce (czytanie, pisanie, przepisywanie, zapamiętywanie).

Program Integracji Bilateralnej powstał właśnie w celu pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w szkole. Opracowany przez Sheila Dobie, dostarcza stymulacji taktylnej, słuchowej i wzrokowej. Koordynuje współpracę obu stron ciała w ruchu, stymuluje lub hamuje układ sensomotoryczny. Codzienna dawka ćwiczeń zbuduje mapę ciała, poprawi koordynację, współpracę obu półkul co przyczyni się do podnoszenia osiągnięć naukowych. Realizujmy się, podnośmy swój potencjał, ruszajmy się!

Marta Kaczmarek – terapeuta i diagnosta SI

Poradnia Centrum SI

http://sensoryfashion.pl/