Zaburzenia Integracji Sensorycznej (inaczej Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego)

Zdrowy człowiek chodząc, słuchając, biorąc do ręki jabłko, smakując je czy oglądając nie zastanawia się, ile różnych procesów musiało nastąpić w mózgu, aby tak proste wydawałoby się czynności mógł wykonać. W każdej chwili niezliczone ilości informacji docierają do naszego mózgu; informacji z zewnątrz, ale i z naszego ciała. Odbiornikami tych informacji są zmysły. Jedne, takie jak wzrok, węch, słuch czy smak informują nas o rzeczach zewnętrznych , a inne o tym, co dzieje się z naszym ciałem (dotyk, propriocepcja, czyli czucie głębokie, czy, zmysł który odbiera siłę grawitacji i ruch). Każdy punkt naszego ciała posiada takie odbiorniki – receptory. Czy jesteśmy w ruchu, czy spokojnie siedzimy, czy śpimy, nasz mózg nieustannie organizuje te informacje, segreguje, lokalizuje i zarządza nimi. Jest jak policjant kierujący ruchem ulicznym. I tym w zasadzie jest integracja sensoryczna – to proces, dzięki któremu nasz mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów, segregując je, rozpoznając, interpretując i integrując ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, odpowiada adekwatną reakcją, czyli celowym działaniem. 

Niekiedy zdarza się jednak, że sposób, w jaki mózg interpretuje odbierane informacje, jak również reakcje, są zaburzone.

Zachowania, które mogą sugerować wystąpienie zaburzeń w zakresie rozwoju integracji sensorycznej występują czasem pojedynczo, innym razem kilka po kilka.

Najczęstsze z nich to:
•    Nadmierna ruchliwość
•    Problemy z zasypianiem
•    Choroba lokomocyjna
•    Niezgrabność ruchowa
•    Unikanie zabaw ruchowych
•    Niechęć do niektórych pokarmów, ubrań
•    Niemożność skupienia uwagi
•    Hałaśliwość
•    Problemy szkolne, brzydkie pismo, problemy typu dyslektycznego
•    Przedłużający się okres opanowania czynności samoobsługowych
•    Częste potykanie się, przewracanie, uderzanie o przedmioty
•    Bardzo niski lub wysoki próg bólu
•    Niechęć do mycia np. głowy, obcinania paznokci
•    Problemy z nauką jazdy na rowerze
•    Nadwrażliwość na dźwięki, zapachy
•    Unikanie grupy rówieśniczej
•    Labilność emocjonalna
•    Ciągłe zapominanie o różnych rzeczach, gubienie przedmiotów
•    Niemożność utrzymania porządku
•    Słaba orientacja w terenie, gubienie się

Należy zawsze pamiętać , że zaobserwowanie któregoś z wymienionych zachowań nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem zaburzeń w zakresie SI – to może zdiagnozować tylko terapeuta!

Joanna Król – Logopeda, terapeuta integracji sensorycznej

Przeczytaj o Metodzie Integracji Sensorycznej