Bezpłatne spotkania wsparcia psychologicznego dla nauczycieli drogą on-line

Skąd ten pomysł?
 
Praca nauczyciela jest bardzo mocno obciążona stresem wynikającym zarówno z odpowiedzialności, jak i nieustannego kontaktu z drugim człowiekiem. Wymagań wobec osób uprawiających ten zawód jest bardzo wiele. Jednak niełatwo o wsparcie w trudnych dla nich sprawach związanych z wykonywaniem pracy. 
 
Chcę to zmienić i zaoferować nowatorski,  a jednocześnie pilotażowy program grupy wsparcia dla nauczycieli dostępny drogą on-line. Nie ma więc barier wynikających z odległości od miejsca spotkania. 
 
Mam nadzieję, że doświadczenie bycia nauczycielem (kiedyś) i bycia terapeutą (teraz), które zamyka się w mojej jednej osobie, pozwoli mi być blisko Waszych problemów.
 
Po co się spotykamy?
 
Aby w grupie porozmawiać o wszystkim, co jest dla Was trudne w Waszym zawodzie np.: przepracowaniu, odczuciu zbyt wielu wymagań i oczekiwań, złości, braku umiejętności w radzeniu sobie z konkretnych problemem czy strachu przed utratą pracy, ale też będzie tu miejsce na radość z dokonań czy „zwykłych” codziennych satysfakcji.
 
Ma to być miejsce na każdy wniesiony przez Was temat związanych z pracą i emocjami, które budzą się w Was w odniesieniu do jej wykonywania.
 
Wierzę w to, że grupa może być cennym miejscem wsparcia i dać możliwość znalezienia rozwiązań.
 
Spotkania nie mają z góry określonych tematów. Mam nadzieję, że wniesiecie je Wy. Chcę rozmawiać z Wami o tym, czego Wy potrzebujecie, a nie narzucać własne pomysły.
 
 
Spotkania są bezpłatne i odbywać się bedą raz w tygodniu.