Kontakt

Dane kontaktowe:

Portal Egodziecka.pl
Valkea Media SA
ul. Ficowskiego 15
01-747 Warszawa
tel.: +48 22 257 75 00
faks: +48 22 257 75 99
www.egodziecka.pl
Social Media Facebook
Redaktor prowadząca Portal / Social Media
Ewa Świerżewska | eswierzewska@valkea.com
Z-ca red. prowadzącej/redaktorka
Magdalena Zaporowska | mzaporowska@valkea.com
Specjalista ds. reklamy
Małgorzata Kłodnicka-Caputa | mcaputa@valkea.com | tel.: (+48 22) 257 75 00 wew. 221 | kom.: +48 693 241 765