CAŁA POLSKA – Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy i Akademia Młodego Ekonomisty


Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

21 stycznia 2013 r. w siedmiu miastach Polski ruszają zapisy na letnią edycję zajęć EUD. Jednocześnie rozpoczyna się nabór na zajęcia EUD w Warszawie, Katowicach, Białymstoku, Poznaniu, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie. Partnerem Strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski. Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej działający w siedmiu miastach: w Warszawie przy Szkole Głównej Handlowej, przy Uniwersytetach Ekonomicznych w Katowicach i Poznaniu, przy Uniwersytecie w Białymstoku, w Kielcach przy Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa, w Rzeszowie przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania oraz w Lublinie – przy Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. Celem programu jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz zachęcenie młodzieży do bliższego zainteresowania się zagadnieniami gospodarczymi.

Semestr zajęć obejmuje sześć spotkań trwających po 2 godziny lekcyjne. Blok tematyczny skonstruowany jest w taki sposób, aby umożliwić małym studentom zaznajomienie się z podstawami funkcjonowania gospodarki i zjawiskami ekonomicznymi, z jakimi dzieci spotykają się na co dzień. Na zajęciach dowiedzieć się będzie można bardzo wielu ciekawych rzeczy! Oto niektóre z pytań, na które wykładowcy wraz ze słuchaczami zajęć, szukać będą odpowiedzi: W jaki sposób skutecznie zaprezentować własną osobę? Jak przekonać innych do swoich racji? Dlaczego jedne kraje są biedne a inne bogate? Czy warto powierzać pieniądze bankom? Czy ekologia w biznesie się opłaca? Jak motywować innych do działania? Czym jest marketing?

Spotkania EUD mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment. Zróżnicowana formuła zajęć daje młodym słuchaczom możliwość jednoczesnego doskonalenia się na kilku płaszczyznach. Podczas zajęć studenci EUD uczą się pracować i współdziałać w grupie. Kształcą się w umiejętności planowania i konsekwentnej realizacji przyjętych celów, logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody najlepszemu studentowi danego ośrodka.

„W zakresie edukacji ekonomicznej najmłodszych mamy bardzo wiele do zrobienia. Cieszymy się, że dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego możemy sukcesywnie rozwijać projekt i upowszechniać ideę edukacji ekonomicznej od najmłodszych lat w wielu miastach.” – wyjaśnia Marcin Dąbrowski, dyrektor Fundacji, która powołała do życia Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy.

W marcu w siedmiu miastach Polski ruszają kolejne edycje zajęć. Nabór na zajęcia odbędzie się w dniach: 21 stycznia – 10 lutego br.  SGH przyjmie na studia 150 małych studentów, pozostałe ośrodki do rozdania mają po 120 indeksów. Uczestnictwo w zajęciach EUD jest nieodpłatne.

W ramach Uniwersytetu organizowane są również zajęcia dla rodziców, które mają pomóc w wychowaniu dzieci i kształtowaniu u najmłodszych postaw przedsiębiorczych.

Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje na temat programu zajęć dla każdego z ośrodków EUD, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na: www.uniwersytet-dzieciecy.pl.

Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Akademia Młodego Ekonomisty

22 stycznia 2013 r. w pięciu miastach Polski ruszają zapisy na letnią edycję Akademii Młodego Ekonomisty – programu edukacji ekonomicznej dla gimnazjalistów. Jednocześnie rozpoczyna się nabór na zajęcia Akademii w Warszawie, Katowicach, Białymstoku, Poznaniu i Kielcach. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne. Partnerem projektu jest Bank BPH. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem pełni Minister Edukacji Narodowej.

Akademia Młodego Ekonomisty (AME) to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej dla gimnazjalistów zainicjowany przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Program z powodzeniem działa od 2008 roku. W chwili obecnej funkcjonuje pięć ośrodków  AME: przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przy Uniwersytecie w Białymstoku, w Katowicach i Poznaniu przy Uniwersytetach Ekonomicznych oraz w Kielcach przy Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa.

Program zajęć Akademii został przygotowany z myślą o gimnazjalistach, których ciekawią zjawiska ekonomiczne i intryguje świat biznesu. Każdy semestr AME to sześć 1,5 godzinnych spotkań o tematyce ekonomiczno-gospodarczej. „Na najbliższy semestr zaplanowaliśmy zajęcia z zakresu efektywnego zarządzania czasem własnym, zarządzania w kryzysie, analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa, mierników dobrobytu gospodarczego, trendów w marketingu. Przewidziane jest również spotkanie z praktykiem biznesu.” – wyjaśnia Marcin Dąbrowski, dyrektor Fundacji.

Zajęcia na Akademii mają charakter interaktywny – są połączeniem wykładu, dyskusji i prac warsztatowych. Wykłady prowadzone są przez wykładowców akademickich, a w realizacji warsztatów pomagają studenci kierunków ekonomicznych. Każdy student Akademii otrzymuje indeks, do którego zbiera pieczątki potwierdzające obecność na zajęciach. Uczestnicy Akademii obecni na minimum 4 z 6 spotkań w semestrze otrzymują dyplom ukończenia semestru. Dla najlepszych studentów przewidziane są wartościowe nagrody.

Bardzo istotnym elementem programu są, realizowane równolegle, zajęcia dla rodziców i opiekunów studentów. Dotyczą one wychowania oraz kształtowania u dzieci postaw i zachowań przedsiębiorczych – wyjaśniają organizatorzy.

Aby zostać studentem Akademii Młodego Ekonomisty  wystarczy być uczniem gimnazjum i zgłosić chęć udziału w zajęciach. Służy do tego formularz zapisów dostępny na stronie www.gimversity.pl. Na stronie internetowej dostępne są również szczegółowe informacje na temat programu zajęć AME, harmonogramu i miejsca spotkań.

Zapisy na zajęcia AME odbywać się będą w dniach 22 stycznia – 10 lutego 2013 r. Ośrodki AME w Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Kielcach mają do rozdania po 120 indeksów, Akademia działająca przy UwB w Białymstoku przyjmie na zajęcia 80 gimnazjalistów.