WARSZAWA – Warsztat – Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice

Z informacji organizatora:

Na zajęcia warsztatowe dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lata zaprasza Fundacja Dzieci Niczyje.

Na czym polega warsztat?

Poruszamy tematy związane z konsekwencjami stosowania klapsa i innych metod niesprzyjających rozwojowi dziecka oraz radzeniem sobie z przeżywanymi przez rodzica trudnymi emocjami (złością, bezradnością, poczuciem winy).

Ważne jest dla nas wyznaczanie granic poprzez zastosowanie konsekwencji połączonych z aktywnym słuchaniem dziecka oraz nazywanie swoich emocji i oczekiwań. Przedstawiamy konstruktywne metody i zachęcamy do  ćwiczenia nowych umiejętności.

Jakie korzyści mają rodzice uczestnicący w warsztatach?

* zwiększenie rozumienia powodów swoich dotychczasowych zachowań w relacji z dzieckiem;

* zwiększenie wiedzy na temat konsekwencji stosowania klapsów i innych niekonstruktywnych metod wobec dziecka;

* wzrost umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji u siebie i u innych;

* poznanie sposobów radzenia sobie z własnymi  uczuciami i myślami w sytuacjach trudnych;  

* poznanie alternatywnych metod służących zachęcaniu dziecka do współpracy i wyznaczaniu mu granic;

* ćwiczenie nowych, sprzyjających dziecku wzorców zachowań;

* zmniejszenie poczucia bezradności i bezsilności w sytuacjach trudnych oraz wzrost poczucia kompetencji jako rodzica;

* wsparcie i możliwość skorzystania z doświadczeń innych rodziców.

Termin: 24.02 – 30.03.2012 (piątki)
Godz.: 12:00-14:00 (w trakcie trwania warsztatów zapewniamy opiekę dzieciom od 12 miesiąca życia, które są gotowe pozostać bez rodziców w sali zabaw, podczas zajęć dla nich przeznaczonych)
Kontakt: lub tel. 22 616 16 69 www.dobryrodzic.fdn.pl