WARSZAWA – Warsztaty dla rodziców „Miękkie lądowanie w szkole”

Z informacji organizatorów:

Podczas warsztatów będziecie mieli Państwo możliwość dowiedzieć się:

– Z jakimi trudnościami może się spotkać dziecko na nowym etapie edukacji (sfera emocjonalno-społeczna),

– Jak wspierać dziecko w rozwoju emocjonalnym tak, by zmniejszyć te trudności bądź im zapobiec,

– Jakie są inne doświadczenia rodziców dzieci sześcioletnich, które rozpoczęły w roku 2012 naukę w kl. I,

– Co stanowi o dojrzałości dziecka do nauki w szkole.

W ramach projektu „Miękkie lądowanie w szkole” odbędą się dwa warsztaty.

Termin: Warsztat dwudniowy dla pierwszej grupy rodziców odbędzie się 21 i 22 listopada 2012 w godz. 17.00-20.00 w Przedszkolu nr 183 w Warszawie, ul Jagiellońska 28.

Warsztat jednodniowy dla drugiej grupy rodziców odbędzie się 24 listopada 2012 w godz. 9.00-15.00 w Szkole Podstawowej nr 50 w Warszawie, ul. Jagiellońska 7.

Podczas warsztatów zapewniamy opiekę nad dziećmi dla uczestników warsztatów.

Kontakt: Anna Radziszewska, , 505 332 544 www.qzmianom.org
Koszt: warsztaty bezpłatne

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom od 2004 r. inspiruje osoby w każdym wieku do wykorzystywania ich wewnętrznego potencjału. Działamy poprzez organizację szkoleń, warsztatów psychoedukacyjnych i psychoterapii.

Projekt „Miękkie lądowanie w szkole” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.