Marzenie – Gabinet Terapii Pedagogicznej i Wyrównawczej

mgr Katarzyna Szczecina legitymuje się ponad piętnastoletnim doświadczeniem pedagogicznym zdobytym w szkole podstawowej oraz w czasie instruktorskiej działalności w organizacjach pozarządowych, jest współorganizatorką konferencji i seminariów szkoleniowych dla nauczycieli dotyczących pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz adaptacji różnorodnych metod wychowawczych/edukacyjnych w pracy szkoły. Cały czas doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w spotkaniach metodycznych i kursach dla nauczycieli.

W swojej pracy stosuje różnorodne, dostosowane do wymagań i możliwości każdego ze swoich podopiecznych, metody edukacyjne z wykorzystaniem różnych narzędzi: ćwiczeń, kart pracy, gier planszowych-edukacyjnych, programów komputerowych itp.

Kontakt:
Gabinet Terapii Pedagogicznej i Wyrównawczej „Marzenie” mgr Katarzyna Szczecina
ul. Wejherowska 5/53
81-814 Sopot