Projekty Fundacji Polskie Forum Migracyjne

 
Chcemy mieszkać w kraju, gdzie prawa ludzi są przestrzegane, a wszyscy traktowani są z szacunkiem niezależnie od pochodzenia. Z naszego doświadczenia podczas realizacji projektów wynika, że problem z poczuciem niezrozumienia, osamotnienia, wykluczenia mają nie tyko dzieci migrantów – ale także  te, które urodziły się i wychowują w Polsce. Często również polskie dzieci korzystają z naszej oferty.
 
Polskie Forum Migracyjne inicjuje i wspiera takie działania, które prowadzą do dialogu między ludźmi różnych kultur. Szczególnie interesuje nas promocja tego dialogu między Polakami a cudzoziemcami, którzy szukają w Polsce ochrony.
 
Polskie Forum Migracyjne realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez działania informacyjne i edukacyjne. Uważamy bowiem, że pierwszym krokiem do porozumienia jest wzajemne się poznanie.
 
Dlaczego wsparcie naszych działań jest istotne dla współczesnego, obywatelskiego społeczeństwa i firm wrażliwych społecznie
 
Edukacja międzykulturowa rozpoczęta na wczesnym etapie edukacji jest bardzo ważna. Po pierwsze, dlatego, że daje podstawy do kształtowania postawy tolerancji i otwartości, a ponadto pozwala na zmniejszenie przejawów dyskryminacji i nietolerancji w dorosłym życiu. Wiek przedszkolny to czas kształtowania się postaw wobec świata i innych ludzi, a więc najlepszy moment, aby oswajać dzieci z różnorodnością kulturową i pokazywać, w jaki sposób uczyć się i czerpać z tej różnorodności.

Konkrety dotyczące wsparcia projektów
 
Przedstawiamy Państwu dwa realizowane przez nas projekty, licząc na zainteresowanie i wsparcie.
 
Projekt Cały świat w naszej klasie finansowany jest w 80 % z budżetu Biura Edukacji, które przekazało naszej fundacji na ten cel kwotę 40 000zł.
 
Nadal potrzebne jest wsparcie w wysokości  6 400,00 zł. , co pozwoli nam na zorganizowanie warsztatów dla 120  dzieci w przedszkolach.  Warsztaty mamy już zaplanowane- będziemy je realizować w przedszkolu na ulicy Bogusławskiego w Warszawie, w czterech grupach dzieciaków.

Uczą się  w tym przedszkolu dzieci z rodzin międzykulturowych. Jest duża potrzeba wsparcia  tych dzieci w budowaniu zrozumienia dla odmienności kulturowej .
 
„Dzieciaki i hip hop przeciwko przemocy” to projekt  realizowany przez nas w  jednej ze szkół podstawowych na warszawskim Targówku. Pokazujemy dzieciom, ze różnorodność jest ciekawa, a problemów w porozumiewaniu się nie trzeba rozwiązywać przy pomocy pięści. Trudno o tym mówić dzieciom, które przemocy doświadczają niemal każdego dnia. Udało nam się przygotować książkę – komiks, który w jasny i rzetelny sposób przedstawia i uczy rozwiązywania konfliktów. Teraz przygotowujemy hip hopowy teledysk, w którym dzieci śpiewają o tym, jak bez przemocy rozwiązywać konflikty i radzić sobie z negatywnymi emocjami.
 
Cały świat w naszej klasie
 
Projekt „Cały świat w naszej klasie” realizowany jest już trzeci raz, z dotacji  Biura Edukacji miasta Warszawy.  Jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę edukacji międzykulturowej i wzmacnianie postawy otwartości i szacunku wobec przedstawicieli innych kultur żyjących w naszym otoczeniu. Projekt tworzą trzy komponenty: Pakiet Edukacyjny „Cały świat w naszej klasie”, międzykulturowe warsztaty dla dzieci w szkołach i przedszkolach, oraz otwarte warsztaty dla rodzin z dziećmi w formie gry terenowej Multi-Kulti-Play.
 
PAKIET EDUKACYJNY „Cały świat w naszej klasie” to nowatorskie źródło wiedzy i zabawy dla dzieci oraz wsparcie dla wychowania do tolerancji dla rodziców i nauczycieli. Wszystkie części Pakietu poświęcone są 5 kulturom: wietnamskiej, irakijskiej, czeczeńskiej, białoruskiej oraz somalijskiej. Pakiet składa się ze Skarbnicy wiedzy, czyli dużej dawki informacji na temat ww. pięciu kultur. Każdej kulturze poświęcona jest osobna część Skarbnicy. W każdej części przez tajniki danej kultury przeprowadza czytelnika dziecko z danego kraju, które patrząc dziecięcym okiem na swój kraj i kulturę pięknie o niej opowiada zwracając przy tym uwagę na podobieństwa i różnice między swoją kulturą a kulturą Polską. Z dziecięcymi bohaterami Skarbnicy spotykamy się także w drugiej części Pakietu, czyli w Bajkach międzykulturowych. Bohaterami pięciu Bajek są dzieci, które w Skarbnicy opowiadały o swoich kulturach. Bajki napisane są zgodnie z kanonem bajki terapeutycznej, dzięki czemu posiadają dużą wartość wychowawczą. Opracowane zaś w ramach Pakietu Scenariusze zajęć międzykulturowych pomagają nauczycielom wspierać dzieci w dochodzeniu do postawy tolerancji i budzą tę wrażliwość  na inność w nich samych. Opracowano 6 Scenariuszy: pięć dotyczących 5 kultur, którym poświęcony jest projekt oraz jeden międzykulturowy. Do Pakietu dołączony jest także zestaw kart memo,  z buźkami dzieci, które towarzyszą nam podczas lektury wszystkich części Pakietu, a także  kolorowanki i  puzzle.
 
Warszaty międzykulturowe dla dzieci
 
Warsztaty prowadzone są przez doświadczone psycholożki międzykulturowe, które są jednocześnie autorkami Skarbnicy wiedzy i Scenariuszy dla nauczycieli.
 
Udział w zajęciach pozwala dzieciom poznać małych uchodźców, przełamać swoje stereotypy na temat odmienności kulturowej, wzbogacić wiedzę i ciekawie spędzić czas kształtując swoją postawę otwartości na innych.
 
Przeprowadziliśmy już szereg warsztatów, które spotkały się z entuzjazmem dzieci oraz dużym uznaniem ze strony kadry pedagogicznej. Przed nami kolejne warsztaty, które odbywać się będą w przedszkolach do końca grudnia 2013.
 
Każdy mały uczestnik warsztatów otrzymuje w prezencie Pakiet edukacyjny „Cały świat w naszej klasie”, każdy wychowawca Scenariusze zajęć międzykulturowych, zaś placówka, biorąca udział w projekcie Certyfikat „Szkoła/Przedszkole otwarta(e) na świat”.  
 
Każdego roku zwiększa się zapotrzebowanie na nasze warsztaty. W 2011 roku wzięło w nich udział 395 dzieci i 14 nauczycieli, w 2012 roku było to już 451 dzieci i 16 nauczycieli, a w 2013 osiągniemy rekordowy udział 585 dzieci i 34 nauczycieli.
 
Wiele przedszkoli i szkół po zakończeniu udziału w projekcie nadal realizuje tematy z edukacji międzykulturowej korzystając z opracowanego przez nas pakietu, a także podejmuje własne inicjatywy integracyjne np. zbiórkę darów dla dzieci z ośrodka dla uchodźców.  Widzimy dzięki temu, że podejmowane przez nas wysiłki przynoszą rezultaty wychodzące poza ramy edukacji szkolnej i przekładające się na prawdziwe życie w międzykulturowym społeczeństwie.

Dzieciaki i hip hop przeciwko przemocy
 
Projekt „Dzieciaki i hip-hop przeciwko przemocy” ma na celu przeciwdziałanie przemocy wśród dzieci i młodzieży, poprzez działania edukacyjne pokazujące wartość porozumiewania się bez przemocy.
 
Cel ten będzie realizowany poprzez dwa typy działań skierowanych do środowiska szkolnego: udział dzieci w warsztatach i konsultacjach rozwiązywania konfliktów i porozumiewania się bez przemocy oraz warsztaty hip-hopowe skierowane do uczniów szkoły.
 
Adresatami bezpośrednimi projektu „Dzieciaki i hip-hop przeciwko przemocy” są dzieci w wieku szkolnym, uczniowie klas 0-6 szkoły podstawowej. Adresatami pośrednimi są ich nauczyciele i rodzice. Włączenie ich w część działań pozwoli na wzmocnienie i przedłużenie efektów projektu.
 
Projekt realizowany był w jednej z warszawskich szkół na Targówku i chcemy go kontynuować.
 
Celem projektu jest:
  • wsparcie dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy
  • promowanie skutecznych metod rozwiązywania konfliktów
  • propagowanie i uczenie dzieci i młodzieży porozumiewania się bez przemocy
  • wzmocnienie wśród dzieci i młodzieży kompetencji psycho-społecznych takich jak: świadomość swoich emocji, świadomość różnic interpersonalnych i międzykulturowych, umiejętność nawiązywania i budowania pozytywnych relacji, umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi, umiejętność radzenia sobie ze stresem i codziennymi trudnościami, umiejętność rozwiązywania konfliktów bez przemocy oraz zastępowania agresji. 
Zachęcamy do wsparcia fundacji:  www.forummigracyjne.org