Konferencja „Spektrum autyzmu – nowe kierunki pomocy” w Bielsku-Białej

Ewa Wróbel, psycholog, współorganizatorka konferencji: „Na szczęście coraz więcej mówi się ostatnio o autyzmie, chociaż w wielu przypadkach autyzm wciąż rozpoznawany jest dopiero w późnym wieku przedszkolnym lub szkolnym. Tymczasem bardzo istotna jest wczesna diagnoza i pomoc, stąd pomysł przybliżenia wiedzy o metodzie  ESDM, która jest jedną z metod skutecznej wczesnej interwencji. Konferencja „Spektrum autyzmu – nowe kierunki pomocy” ma również przybliżyć wiedzę o tym jak można zrozumieć objawy diagnozowane jako spektrum autyzmu przez pryzmat zachodzących w ciele procesów. Pomóc organizmowi lepiej funkcjonować, aby mógł skorzystać efektywniej z równolegle prowadzonych terapii proponowanych przez psychologów, pedagogów, terapeutów integracji sensomotorycznej czy logopedów.” 
 
Konferencja odbędzie się 9 grudnia w godzinach 9:00-17:00 w Hotelu Qubus w Bielsku-Białej, ul Mostowa 2, przy CH Sfera. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy, mailowo: , telefonicznie 604 900 258. Szczegóły na stronie organizatora – Pracowni Psychoedukacji i Terapii, http://ppit.pl oraz https://www.facebook.com/PracowniaPsychoedukacjiiTerapii/
 
 
Spektrum autyzmu – nowe kierunki pomocy  

Program konferencji:
8:00 – 9:00 rejestracja uczestników
9:00 –  9:15 wstęp
9:15 –  11:15 „Jelita – drugi mózg człowieka”
mgr Bożena Kropka (wykład + dyskusja)
11:15 – 11:30 przerwa kawowa
11:30 – 13:00 „The Early Start Denver Model (ESDM) – kompleksowa metoda wczesnej interwencji dla dzieci od 12 miesiąca 
życia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”

dr Jolanta Kwasiborska- Dudek (interaktywna telekonferencja)
13:00 – 13:30 przerwa kawowo-kanapkowa
13:30 – 15:30Choroby pod maską autyzmu”
dr. n. med. Magdalena Cubała-Kucharska (wykład + dyskusja lub interaktywna telekonferencja)
15:30 – 15:45 przerwa kawowa
15:45 – 17:00 „Cudowny, niezwykły mózg autystyczny” mgr Katarzyna Patykiewicz (wykład + dyskusja)
 
 
PROGRAM SCZEGÓŁOWY
 
SEMINARIUM 1 (9:15-11:15)
mgr Bożena Kropka – „Jelita – drugi mózg człowieka”
 
1. Leki stosowania w leczeniu schorzeń OUN- zaburzenia wchłaniania i trawienia. Omówienie przypadków klinicznych. 
2. Szczelne jelita- szczelna bariera krew-mozg.
3. Wpływ alergenów na zachowania dzieci. Omówienie przypadków klinicznych.  
4. Leczenie alergii – Program Sześć kroków wyjścia z alergii. Candida rozwój, leczenie.  Zaburzenia składu flory bakteryjnej a zachowania dzieci. Omówienie przypadków dzieci poddanych przeszczepowi flory bakteryjnej od zdrowych dawców. Wybrane składniki odżywcze niezbędne dla funkcjonowania układu nerwowego.
 
PROWADZĄCA

mgr Bożena Kropka –  Ceniona specjalistka od spraw leczenia żywieniem, dietetyk oraz promotor zdrowia, autorka poradników: „Pokonaj alergię” oraz „Co mi dolega”. Jest prekursorką nowych metod leczenia, pokonywania alergii i walki z wieloma chorobami. Autorka programu „Sześć kroków wyjścia z alergii”, który okazał się skuteczny przy chorobach dietozależnych, alergiach, chorobach autoimmunologicznych czy zaburzeniach OUN. Zajmuje się również działalnością edukacyjną, między innymi tworzeniem poradników dla dzieci o zdrowym żywieniu, takich jak: „Mieszkanka chatki na moczarach” oraz „Żywieniowe triki na lepsze wyniki”.
 
SEMINARIUM 2  (11:30 – 13:00)

dr Jolanta Kwasiborska- Dudek – „The Early Start Denver Model (ESDM) – kompleksowa metoda wczesnej interwencji dla dzieci od 12 miesiąca życia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
 
1. Rekomendacja NRC (National Research Council) dotycząca metody wczesnej interwencji
2. ESDM jako skuteczna metoda wczesnej interwencji dla małych dzieci z ASD – twórcy i założenia modelu
3. Podstawy ESDM: karta obserwacyjna modelu, program i techniki nauczania, dzienne arkusze danych, ocena zgodności terapii z wytycznymi modelu
4. Udowodniona skuteczność metody – wyniki badań naukowych
5. ESDM na gruncie polskim – podręczniki ESDM w wersji polskiej, szkolenia, certyfikowani terapeuci ESDM
6. Wyniki badań na polskiej grupie dzieci – efektywność terapii ESDM w Centrum Adesse
 
PROWADZĄCA:

dr Joanna Kwasiborska-Dudek – doktor nauk humanistycznych, neurologopeda, pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta i trener metody ESDM, coach rodziców dzieci z ASD w modelu P-ESDM; od ponad 16 lat wykłada na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, od ponad 18 lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju o różnej etiologii; założycielka Centrum Adesse w Warszawie.
 
SEMINARIUM 3 (13:30 – 15:30)

dr. n. med. Magdalena Cubała-Kucharska  
„Choroby pod maską autyzmu”
Autyzm nie jest jednorodną diagnozą medyczną. Pod tym pojęciem może kryć się szeroki zakres zaburzeń metabolicznych, rozwijających się na tle genetycznym i pogarszanych przez czynniki środowiskowe. Mogą one pośrednio lub bezpośrednio wpływać na funkcję mózgu, np. poprzez oddziaływanie na neuroprzekaźniki lub poprzez aktywację kaskady zapalnej.
 
PROWADZĄCA:

dr n. med. Magdalena Cubała-Kucharska  – Od wielu lat zajmuje się łączeniem medycyny naturalnej i akademickiej. Zajmuje się wpływem układu odpornościowego na różne funkcje organizmu, szczególnie interesują ją procesy autommunologiczne w chronicznych chorobach, takich jak autyzm, zapalenie jelit, nowotwory, borelioza i inne choroby odkleszczowe. Wprowadziła do Polski leczenie autyzmu metodą DAN!, obecnie jest pionierem w zakresie badań roli układu immunologicznego w boreliozie. Posiada doktorat z zakresu alergologii i nietolerancji pokarmowych. Wykłada regularnie na medycznych konferencjach z zakresu  medycyny integracyjnej i funkcjonalnej. Jest założycielem Instytutu Medycyny Integracyjnej Arcana w którym przyjmuje pacjentów.
 
SEMINARIUM 4  (15:45 – 17:00)
mgr Katarzyna Patykiewicz

„Cudowny, magiczny mózg autystyczny”
Próba podróży w głąb mózgu autysty. Przegląd wiedzy na temat całościowych zaburzeń rozwoju. Przybliżenie informacji dotyczących badań mózgu, historii autyzmu, nowych kierunkach badań. Spojrzenie na odmienne funkcjonowanie zmysłów i doświadczania świata.

PROWADZĄCA:

mgr Katarzyna Patykiewicz – psycholog, pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku-Białej. Ukończyła studia podyplomowe „Diagnoza neuropsychologiczna w praktyce klinicznej” oraz liczne kursy w zakresie profilaktyki i pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. Interesuje się zagadnieniem całościowych zaburzeń rozwoju.
 
Zapraszamy!
Pracownia Psychoedukacji i Terapii, Ul. Wzgórze 5, 43-300 Bielsko-Biała
INFO NA WWW: http://www.ppit.pl/niepubliczna-placowka-ksztalcenia-ustawicznego/konferencja-spektrum-autyzmu-nowe-kierunki-pomocy
INFO NA FB: https://www.facebook.com/events/159388834642479/
KARTA ZGŁOSZENIA: http://www.ppit.pl/sites/ppit/files/attachments/karta_zgloszenia_-_konferencja_spektrum_autyzmu_0.doc